A LIGA Önsegélyező Pénztár is csatlakozott a CIG-hez

"Egyre többen fogják fölismerni, hogy minél nehezebb a helyzet, annál fontosabb, hogy a jövőnkre gondoljunk. Magunkra számíthatunk, arra, amit mi magunk megteszünk, meg arra, amit mi magunk félreteszünk" - mondta dr. Járai Zsigmond május 15-én, amikor a LIGA Önsegélyező Pénztár is csatlakozott a stratégiai együttműködéshez.

A LIGA Önsegélyező Pénztár is csatlakozott a CIG-hez

Háromoldalú stratégiai megállapodást köt egymással a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., a Pannónia Nyugdíjpénztár és korábbi nevén LIGA Önsegélyező Pénztár. Ennek eredményeképpen szélesebb körű szolgáltatási spektrum lesz elérhető mindhárom társaság ügyfélköre számára.

Pannónia Önsegélyező Pénztár
A cég az önsegélyező pénztári szektor meghatározó szereplője: taglétszáma eléri a 13 ezer főt, vagyona meghaladja az 1 milliárd forintot. Előbbi a szektor egyharmadát, utóbbi a kezelt vagyon felét fedi le.
2010. június 30-án alakult meg két erős munkáltatói, szakszervezeti hátterű pénztár összeolvadásával, a Vil-lamos-, Bányaipari és Közüzemi Dolgozók Önsegélyező Pénztár (VBKD Önsegélyező Pénztár) és a Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár jogutódjaként.
A VBKD Önsegélyező Pénztárban az összeolvadást megelőzően két ágazat működött párhuzamosan. Az egyik a már ismert önsegélyező pénztári szolgáltatásokat nyújtotta, míg a másikban a villamosenergia-iparban a privatizáció miatt munkájukat elvesztett munkavállalókat segélyezte állami finanszírozással. A Vasutas Ön-segélyező Pénztár elsősorban a vasútnál dolgozó munkavállalók segélyezését tűzte ki céljául a munkáltatók segítségével.
Az összeolvadás, valamint a jogutód Pénztár működésének lényege, hogy stabilabb, működőképesebb Pénztár alakuljon, ezáltal a munkavállaló pénztártagok nehéz élethelyzetbe kerülése esetén a Pénztár szolgáltatást nyújtson számukra az egyéni számlájukra beérkezett tagdíjból. A Pénztár jelenleg elsősorban a villamosenergia-, és bányaipari ágazatban, valamint a vasúti közlekedésben dolgozók segélyezését látja el, de nyílt pénztár lévén más ágazat munkáltatóit és munkavállalóit is várja tagjai sorába.
A 2011. év folyamán a CIG Pannónia cégcsoport felvette a kapcsolatot a Liga Önsegélyező Pénztárral egy esetleges együttműködés ügyében. Ezt követően a Pénztár a piaci kihívásoknak való megfelelés érdekében, egy stratégia döntési folyamat eredményeként 2012. márciusában felvette a Pannónia márkanevet és csatla-kozott a CIG Partnerséghez.

CIG Partnerség
2011 tavaszán alakult a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a Pannónia - korábbi nevén VIT - Nyugdíjpénztár részvételével. A Partnerség 2011-ben a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-vel és a Gránit Bankkal bővült.
A CIG Partnerség céljául tűzte ki egy magyar hátterű biztosítási-pénztári és banki szövetség kialakítását, amely az egyes résztvevők tagsági és ügyfélkörének széles körű pénzügyi szolgáltatási hátteret biztosít és egymás szolgáltatásaiból, termékeiből kedvezményes palettát nyújt. A Stratégiai Együttműködés elsődleges célja az egyes biztosítási és pénztárpiaci termékek összehangolt koncepció mentén való kialakítása és közös csatornákon keresztül történő értékesítése. Ezáltal az ügyfeleknek kínált termékek és szolgáltatások köré-nek szélesítése és színvonalának emelése, az esetleges tevékenység-átfedések kiküszöbölése, a költséghaté-konyság fokozása, valamint minden lehetséges egyéb szinergia kihasználása. További cél természetesen újabb üzletszerű gazdasági tevékenységek közös megkezdése annak érdekében, hogy a Felek - a későbbiekben esetleg további piaci szereplőkkel - együttműködve középtávon Magyarország, illetve a közép-kelet európai régió egyik vezető pénzügyi csoportját hozhassák létre.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
A cég megalakulásától kezdve évről évre kiemelkedő üzleti eredményeket tudott felmutatni, és több szegmensben piacvezetővé is vált.
Küldetésének tekinti, hogy ügyfelei különböző élethelyzetéből fakadó igényeire termékei és szolgáltatásai révén biztonságos megoldásokat nyújtson. Ezen küldetésnek megfelelően gondoskodni kíván részvényesei és azok szerettei biztonságáról is, egyúttal támogatva a biztosítási kultúra terjedését azáltal, hogy aktívan hirdeti tulajdonosai körében is a váratlan eseményekre történő felkészülés fontosságát.

Hűségprogram
A fenti célokat követve a Társaság 2012 áprilisától egy több komponensű Hűségprogrammal hálálja meg részvényesei bizalmát. A program alapelemeként a nyilvános kibocsátás alkalmával - 2010 októberében - részvényt jegyző tulajdonosok számára a cég csoportos kockázati életbiztosítási szolgáltatást nyújt.
A hűségprogram kiterjesztett elemeként a cégcsoport nem-élet ági biztosításokkal foglalkozó leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. engedményes szerződéskötési lehetőségeket biztosít a Társaság tulajdonosai számára. Ennek első elemeként utasbiztosítási választékából kínál jelentős, 20, 25 vagy 30 százalékos díjkedvezményt.
A Társaság a későbbiekben további termékekkel tervezi szélesíteni a Hűségprogramban elérhető kedvezmények körét. Ezekről a programban - regisztráció által - részt vevő részvényesek folyamatos tájékoztatást kapnak.

Pannónia Nyugdíjpénztár
A Pénztár tagsága alapvetően a villamosenergia-ipari és a bányaipari munkáltatók dolgozóiból kerül ki, de a vállalat 2011 első felében célul tűzte ki az aktívabb piaci szerepvállalást: integrátori szerep és intenzív nyitás az ágazaton kívüli munkavállalók felé. Ennek első lépéseként stratégia szövetséget kötött a CIG Pan-nónia Életbiztosító Nyrt.-vel és „Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG partnerség tagja" márkanév alatt folytatja önkéntes- és magán-nyugdíjpénztári tevékenységét. 2011-ben a Postás és Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztárak beolvasztásával tartotta meg ezen ágazatát és erősítette pozícióit.
A magán-nyugdíjpénztári ágazat létszáma eléri a 2.500 főt, vagyona a 6,5 milliárd forintot.

2012. április 1-jével az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat erősödött: stratégiai jelentőségű döntés eredménye-ként a Mobilitás Független Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár beolvadt a Pannónia Nyugdíjpénztárba.
A Pannónia önkéntes ágazatának taglétszáma a beolvadással mintegy 7.400 fővel 36 ezerre, tagi vagyona mintegy 13,5 milliárd forinttal 70 milliárdra növekedett.

A több mint 50 pénztár által képviselt önkéntes nyugdíjpénztári szektorban a Pannónia vagyonát tekintve az 5., létszámát tekintve a 10. helyre lépett előre.

A CIG Partnerség további célja egy egészségpénztár bevonása a szövetség kereteibe, ez által a pénztári és biztosítási szolgáltatások körének teljes lefedése. Középtávú cél a pénztárak taglétszámának és vagyonának növelése, a meghatározó pénztárpiaci tényezővé válás.