A 40 év szolgálati idővel rendelkező nők jogviszonyának megszüntetése a Kjt. szerint

Nem egyformán kötelező felmenteni a 40 év szolgálati idővel bíró nőket a különböző jogszabályok alapján. Aki a Kttv., Hjt., vagy a Hszt. hatálya alá esik, mindenképpen megkapja felmentését, ha kéri, de a közalkalmazottaknál ez csak egy lehetőség a munkáltató számára, nem kötelezettség.

A 40 év szolgálati idővel rendelkező nők jogviszonyának megszüntetése a Kjt. szerint

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény (Tny.) 18.§ (2a)-(2d) bekezdése szerinti jogosultsági idővel (legalább 40 év társadalombiztosítási szabályok szerint megszerzett, elismert szolgálati idő) rendelkező, és a közszférában foglalkoztatott nők három jogállási törvény hatálya alá tartozóan kérelmezhetik jogviszonyuk felmentéssel történő megszüntetését, melyre a jogszabályok alapján a munkáltató köteles. A jogviszony megszüntetésének jogcíme ilyen esetben a „felmentés”, melyhez a kapcsolódó juttatások kifizetésére is jogosultak egyben.

A közalkalmazottak esetében azonban a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik, („megszüntetheti”) hogy a munkavállaló kezdeményezését követően felmentéssel - a Tny. szerinti jogosultság megléte esetén - megszünteti a jogviszonyt vagy sem. A gyakorlat munkáltatónként teljesen eltérő, nyilvánvalóan több esetében anyagi megfontolás alapján utasítja el a kérelmezőt az adott intézmény, szervezet.

A LIGA Szakszervezetek ezért kezdeményezi, hogy a Kjt.-ben foglalt jelenlegi szabályozást módosítsák, a Kttv., Hjt., Hszt.-ben meghatározott munkáltatói kötelezés bevezetésével, megteremtve ezzel a nők esetében a Tny. szerinti és az Alaptörvényben is megjelenő jogosultság igénybevételének teljes összhangját a közszférán belül. A jelenlegi szabályozás ugyanis súlyosan hátrányosan érinti azokat a közalkalmazottakat - például ápolónőket, tanárnőket, önkormányzati ügyintézőket - akik már legalább 40 éve szolgálják a magyar állampolgárokat, de hasonló helyzetben lévő hölgytársaiktól eltérően, számukra nem minden esetben biztosított a nyugdíjba vonulás lehetősége.

 


 

Hszt. 56.§ (7) A hivatásos állomány nő tagjának szolgálati viszonyát kérelmére felmentéssel meg kell szüntetni, ha rendelkezik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. tv.) 18. § (2a)-(2d) bekezdése szerinti jogosultsági idővel.

Hjt. 59.§ (2a)A hivatásos állomány nő tagjának szolgálati viszonyát kérelmére felmentéssel meg kell szüntetni, ha rendelkezik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. tv.) 18. § (2a)-(2d) bekezdése szerinti jogosultsági idővel.

Kttv. 63.§ (2) A kormányzati szolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha
f) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt a felmentési idő leteltekor teljesítő kormánytisztviselő kérelmezi.

Kjt. 25. § A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető:
e) felmentéssel;

Kjt. 30. § (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt - a 30/A-30/B. §-ban foglalt korlátozással - felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha
f) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi.