Önkéntes Danaidák

A Danaidák büntetése az, hogy örök időkig értelmetlenséget kell csinálniuk. Mert mi az, ha nem értelmetlenség, hogy végtelenítetten egy lyukas falú korsót vízzel próbálnak feltölteni. Amíg azonban ez az ókorban büntetésszámba ment, addig ma egyesek önként és két kézzel jelentkeznek erre a feladatra.

Önkéntes Danaidák

A gond csak az, hogy a történetnek ebben a modern verziójában mindez nem a Danaidának jelent büntetést, hanem rajta kívül mindenki másnak.

A történetben dr. Cser tölti be a vizesblokk szerepét: rég kiszáradt volna, hanem lenne ez az önkéntes Danaida, aki végtelenítetten önti bele a vizet. Vagy, amit az ilyen rendszerekbe önteni szokás. Sajnálatos, hogy ezt a szerepet egy bírónő játssza.

Az ügy meglehetősen kusza. Dr. Cser Vizesblokk Ágnes 2010. február 11-én elnökválasztást nyert, az erről szóló MSZ EDDSZ határozatot azonban a Fővárosi Bíróság 2011 elején ítéletével megsemmisítette. Az elsőfokú ítéletet 2011 decemberében a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen helybenhagyta. Cser Ágnes tehát jogerősen nem az MSZ EDDSZ elnöke.
Ezzel akár véget is érhetett volna a történet, de nem.

A jogerős ítéletet követően ugyanis az MSZ EDDSZ mint alperes, felülvizsgálati kérelemmel a Kúriához - lánykori nevén: Legfelsőbb Bírósághoz - fordult, és kérte a jogerős ítélet megváltoztatását, valamint az ítélet végrehajtásának felfüggesztését. A Kúria a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemnek - a felperes álláspontjának megismerése nélkül - helyt adott, és a felülvizsgálati döntésig engedélyezte az ítélet végrehajtásának felfüggesztését.

A bírónő teljesen magáévá tette az MSZ EDDSZ álláspontját. Valószínűleg felzaklatta az alperes által felvázolt poszt-apokaliptikus vízió. Érdemes szó szerint idézni:

„Az alperes előadta, hogy az elnökválasztásról szóló határozat megsemmisítése a húszezres társadalmi szervezet tagságában komoly riadalmat keltett, és ez a riadalom gyengíti a szervezet érdekképviseleti erejét a kormányzat és más hatóságok előtt, továbbá jelentős károkat okoz az általa képviselteknek. Az alperes hangsúlyozta, hogy a jogerős ítélet alapján vele szemben indított számos eljárás, illetve az ebből fakadó jogkövetkezmények lényegesen nagyobb hátrányt okoznak, mint a végrehajtás elmaradása."

Ez egyben a végzés indokolása is, érthető: a Ctrl-C és Ctrl-V billentyűkombinációk gyakori alkalmazásával nyilván sokkal hatékonyabbá tehető a Kúria működése. És minek az átfogalmazással vesződni, ha már az alperes úgyis ilyen szépen, szívhez szólóan leírt mindent. A vizesblokk utántöltést igényelt, a bírónő pedig töltött. Egészségükre!

A gond csak az, hogy ez minden, csak nem egészséges. Ráadásul, az egész töltögetősdi egyik legnagyobb kárvallottja éppen az MSZ EDDSZ tagsága, illetve tágabb értelemben az összes egészségügyi dolgozó. Cser Ágnes, a nagy kakukkfióka, aki nem csak tátog, hanem mindenkit kilök a fészekből. Nem zavarja, hogy Magyarországon és az Európai Unióban is már „persona non grata”. Az általa kisajátított szakszervezet miatta nem vehetett részt az Országgyűlés által idén júniusban elfogadott törvény előkészítésében, amely az egészségügyi dolgozók béremeléséről szólt.

A mitológiában ötven Danaida-lány szerepel: csak remélni lehet, hogy a bíróságokon ennél kevesebbre tehető a számuk, azonban mégis folyamatos munícióval látják el a vízesblokkot, hogy az soha ki ne száradjon.


Cser Ágnes az MSZ EDDSZ 2012, januári kongresszusán a jogerős ítéletben megállapított jogsértéseket ismételten elkövetve, újra megválasztatta magát elnökké. A törvénysértés megállapítása és a határozat megsemmisítése iránt januárban indított perben a határozat végrehajtásának felfüggesztése iránt benyújtott, majd megismételt kérelem azonban elkerülte a Törvényszék figyelmét, így a kérelemről még elutasító döntés sem született. Sebaj, hamarosan - októberben - már meg is lesz az első tárgyalás.

Mi várható?
Cser Ágnes bírósági segédlettel még legalább másfél-két évig törvényellenesen az MSZ EDDSZ elnöke lehet. Igazából ez az, ami a húszezres társadalmi szervezet tagságában komoly riadalmat kelthet, a Danaidák segédletével.