Enyhe javulás a munkaerőpiacon

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az április-májusi időszakra jellemző 472 ezerről május-júliusra 459 ezer főre mérséklődött a munkanélküliként nyilván tartottak száma Magyarországon, ami 2010 vége óta a legalacsonyabbnak számít. A munkanélküliségi ráta 10,9%-ról 10,5%-ra mérséklődött.

Ezzel párhuzamosan a 15-74 éves korosztályban a foglalkoztatottak száma a nyers (szezonálisan nem kiigazított) adatok szerint 3 millió 908 ezer főre emelkedett, amelyre a 2008 őszén kibontakozott válság kezdete óta nem volt példa.

A 3 millió 908 ezer fős friss foglalkoztatottsági adat 72 ezer fős emelkedést jelent az egy évvel ezelőttihez képest és elmondhatjuk, hogy közel négy év kellett ahhoz, hogy a válság előtti foglalkoztatottsági szintet újra elérjük Magyarországon.

A foglalkoztatottak számának felfutása azt eredményezte, hogy a foglalkoztatási ráta 51%-ra emelkedett, amelyre utoljára még régebben, 2007 közepén volt példa. A 15-64 éves korosztályban a foglalkoztatottak száma 70 ezerrel 3 millió 870 ezerre bővült, így a foglalkoztatási ráta 57,6 százalékra - négy és fél éves csúcsra nőtt.

A KSH részletes adatai szerint 2012. május-júliusban a 15-64 éves férfi népességből 2 millió 68 ezren voltak foglalkoztatottak, 14 ezerrel többen, mint 2011 azonos időszakában. Így a férfiakra jellemző foglalkoztatási ráta 1,2 százalékponttal, 62,8%-ra nőtt. A 15-64 éves nők közül a vizsgált időszakban 1 millió 803 ezren tartoztak a foglalkoztatottak közé, 56 ezerrel többen, mint 2011. május-júliusban. A nőket - 2,0 százalékponttal növekvő - 52,7%-os foglalkoztatási ráta jellemezte.

A 15-24 éves foglalkoztatottak egyébként is alacsony létszáma 211 ezerre csökkent, a foglalkoztatási rátájuk pedig 0,4 százalékponttal, 18,2%-ra mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest. Nőtt viszont a legjobb munkavállalási korú 25-54 éves, illetve az idősebb 55-64 éves foglalkoztatottak száma és aránya. Ezzel korcsoporton belüli rátájuk 1,9, illetve 1,5 százalékpontos javulást mutatva, 75,2%-ra, illetve 37,6%-ra emelkedett.

Lássuk a munkanélküliségi folyamatokat!

A 459 ezer fős munkanélküli tábor lényegében megegyezik az egy évvel ezelőtti állománnyal, de ezen belül a férfiak és a nők munkanélkliségi folyamatai eltérő képet mutattak. A 15-74 éves férfi népességből 259 ezren voltak munkanélküliek, 10 ezer fővel többen, mint 2011 azonos időszakában. Ezzel munkanélküliségi rátájuk 0,3 százalékponttal 11,0%-ra emelkedett. A munkanélküli nők száma 15 ezerrel alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban, 200 ezer fős létszámuk 9,9%-os munkanélküliségi rátát eredményezett, ami 0,9 százalékpontos csökkenésnek felelt meg.

A KSH adatai szerint a munkanélküliek 18,0%-a a munkaerőpiacon csak kis létszámban jelenlévő 15-24 éves korosztályból került ki. A korcsoport 28,1%-os munkanélküliségi rátája 3,1 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbinál. A 25-54 évesek, azaz az ún. legjobb munkavállalási korúak munkanélküliségi rátája 0,4 százalékponttal 9,6%-ra, az 55-64 éveseké 1,3 százalékponttal 7,3%-ra csökkent.

A munkanélküliek 46,8%-a egy éve vagy annál régebben keresett állást. A munkanélküliség átlagos időtartama 17,8 hónap volt.