Az Ipartestületek Országos Szövetsége is csatlakozott a megállapodások sorához

A LIGA Szakszervezetek és az IPOSZ elismerve a szakszervezeteknek és a munkáltatói érdekképviseleteknek a gazdasági és társadalmi érdekek védelme terén betöltött kitüntetett szerepét, elismerve azt, hogy a szakszervezetek és a munkáltatói érdekképviseletek létezése és működése a tagok magánérdekein túlmutató közérdeket is szolgál; figyelembe véve azokat a nehézségeket, amelyekkel a munkavállalóknak szembesülniük kell egyesülési joguk és szervezkedési szabadságuk gyakorlása során, valamint szem előtt tartva a munkabéke megőrzésének fontosságát, a mai napon együttműködési megállapodást kötöttek.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége is csatlakozott a megállapodások sorához

A felek egyetértenek abban, hogy fontos értéknek tekintik a rendezett munkaügyi kapcsolatokat. Ennek garanciális elemeként tekintenek a munkáltatói érdekképviseleti szervezetekre, a szakszervezetekre és a kollektív szerződésekre. A demokratikus jogok kiteljesedése érdekében kiemelt szerepet tulajdonítanak az egyesülési szabadság érvényesülésének.

A rendezett munkaügyi kapcsolatok, valamint a munkavállalók szervezkedési szabadságának elősegítése érdekében az IPOSZ lehetőségeihez mérten elősegíti, hogy a szövetséghez tartozó munkáltatók és a LIGA Szakszervezetek közti egyeztetésnek megfelelően a szakszervezeti szervezők a munkavállalókhoz az üzem területére bebocsátást nyerjenek, ott tájékoztató és tagszervező tevékenységet végezzenek.

A LIGA Szakszervezetek elősegíti, hogy az IPOSZ -hoz tartozó munkáltatóknál a munkabéke tartósan fennmaradjon. Ennek érdekében, lehetőségeihez mérten segítséget nyújt az e munkáltatóknál működő szakszervezetek szakértői hátterének erősítéséhez.