Kiszolgáltatottak a közmunkások az ombudsman szerint is

Ahogyan arra a LIGA Szakszervezetek is már többször felhívta a figyelmet, sok szempontból kiszolgáltatott helyzetben vannak azok, akik, más lehetőségük nem lévén, közmunkát vállalnak, és azok is, akik nem válhatnak közmunkássá - állapította meg az alapvető jogok biztosa. Szabó Máté ombudsman a közfoglalkoztatás rendszerét vizsgálta széles körben, 75 oldalas jelentésben sorolja a rendszer visszásságait.

Kiszolgáltatottak a közmunkások az ombudsman szerint is

A közmunkások alapjogait és a jogbiztonság követelményét sértő elemeket tárt fel az alapvető jogok biztosának csaknem kilenc hónapon át tartó vizsgálatsorozata, a Munka Méltósága elnevezésű projekt. Jelentésében Szabó Máté egy sor intézkedés mielőbbi végrehajtását kérte az illetékes szakminisztériumoktól, hogy megszűnjenek a kimutatott visszásságok.

Az elkészült jelentés 75 oldalas (innen letölthető). A vizsgálat során az derült ki, hogy a közmunkások halmozottan kiszolgáltatott helyzetben vannak: esetükben egyszerre jelenik meg a munkáltató és a hatóság önkényes jogalkalmazásának lehetősége, amit további adminisztrációs jellegű problémák is súlyosbíthatnak. Kiszolgáltatottak a közmunkások és azok is, akik nem tudnak bekerülni a közfoglalkoztatásba.

Az ombudsman szerint a közmunka rendszerében nem arra van szükség, hogy a munkavállalói jogokat védő szabályokat lebontsák, hanem arra, hogy további garanciákat építsenek be a rendszerbe, hogy az egyenlő jogok érvényesüljenek.

A rossz szociális helyzetben lévő álláskeresők érdekei nehezen érvényesülnek, a közmunkát adó állam vagy önkormányzat "eredendő erőfölénye, a pontos eljárási rend hiánya miatti kiszámíthatatlanság sérti a jogbiztonságot, akadályozza az esélyegyenlőség előmozdítását". A szabadság kiadására és mértékére vonatkozó szabályok esetében is rosszabb helyzetben vannak a közmunkások, mint a más szektorokban dolgozó alkalmazottak.

A kötelező heti bérkifizetés rendszere megnehezíti a megélhetést, veszélyezteti a szociális biztonsághoz és az önrendelkezéshez való jogot - állapítja meg Szabó vizsgálata. Diszkriminatív a minimálbérnél kevesebb kötelező közfoglalkoztatási bérminimumok előírása, ahogy az ugyancsak alacsonyabb összegben meghatározott betegszabadság és táppénz is.

A szociális segély megvonása is több szempontból aggályos az ombudsman szerint. "Az emberi méltósághoz való jog védelme szempontjából elfogadhatatlan, ha valakit azért zárnak ki egy jogosultság igénybe vételéből, mert önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az előírt 30 napos kereső tevékenységet" - állapítja meg például, hozzátéve, nagyon fontos, hogy legyenek hozzáférhető alternatívák azok számára is, akiknek nem jut munkaalkalom sem a hagyományos, sem a közfoglalkoztatásban. Fontos, hogy ne essenek ki tömegek a szociális ellátórendszerből - áll a jelentésben.

közmunkás