Andor: "Az európai polgárok egy emberarcú monetáris uniót akarnak és érdemelnek"

A gazdasági és monetáris unió mélyítése és a társadalmi kohézió biztosítása Európában nem lehet két külön projekt - mondta az Európai Szakszervezeti Konföderáció (ETUC) madridi rendezvényén Andor László uniós biztos.

Andor:

Andor szerint egy igazi gazdasági és monetáris uniónak szociális dimenzióval is rendelkeznie kell, a pénzügyi mutatók mellett foglalkoztatási és szociális szempontoknak is érvényesülniük kell a politikai döntéshozatalban.

A foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős biztos amellett érvelt Madridban, hogy konkrét intézményi garanciákra van szükség a fiskális szigor negatív társadalmi hatásainak mérsékléséhez. Ilyen garancia lehet, ha a makrogazdasági mutatók mellett többek között a munkanélküliség, a szegénység és a háztartások jövedelmének alakulására vonatkozó indikátorokat is bevezetnek uniós szinten.

Andor László kiemelte, hogy a gazdasági és monetáris unió szociális dimenziója erősítésének a szándéka a következő hét éves uniós költségvetés számaiban is meg kell jelenjen. "Amennyiben a munkahelyteremtés, az Ifjúsági Garancia megvalósítása, az emberekbe való beruházás valóban a következő Európai Tanács prioritásai közé tartozik, annak látszania kell abban, hogy egy erős, érdemi forrásokkal bíró Európai Szociális Alappal vágunk neki a következő hét évnek".

Andor szerint a nemzeti kormányok és az EU is sok állampolgár szemében veszítenek a legitimációjukból amiatt, hogy nem sikerül teljesíteni azt, amit az emberek elvárnak a politikai-gazdasági rendszertől: biztosítani, hogy mindenkinek meglegyen a lehetősége a felemelkedéshez, az előrejutáshoz. "Ez a folyamat nemzeti és európai szinten is politikai instabilitáshoz vezethet" - hangsúlyozta Andor László.

"Az EU fő céljai a gazdasági fejlődés és a társadalmi haladás. Egy jól működő közös valuta csak eszköz lehet ahhoz, hogy e célokat elérjük. Az európai polgárok egy emberarcú monetáris uniót akarnak és érdemelnek" - emelte ki a magyar uniós biztos.

Andor hangsúlyozta, hogy az EU-nak a válságban és a válság után nem kevesebb, hanem több társadalmi érdekegyeztetésre van szüksége. Azok az országok vészelték át a válságot a legkisebb társadalmi áldozattal, amelyek erősen támaszkodtak a szociális párbeszéd intézményrendszerére, és így a munkáltatók és a munkavállalók szempontjait is figyelembevevő, rugalmas munkaerőpiaci megoldásokkal tudtak reagálni a válságra.

Andor László Madridban is kampányolt az Ifjúsági Garancia minél szélesebb körű bevezetése mellett. Andor szerint nem elég sajnálkozni a fiatal munkanélküliek magas aránya miatt, erőteljes és azonnali cselekvésre van szükség. Ennek fontos része lehet az, ha tagállami és uniós forrásokból minden 25 év alatti számára az állam garantálja a továbbképzési, tanulási vagy munkalehetőséghez jutást.

Andor ETUC monetáris unió