Milyen kompetenciákra lesz szükség?

A LIGA Szakszervezetek az Észak-magyarországi Gyáriparosok Szövetségével (EGYSZ) közösen részt vesz egy nemzetközi projektben, amelynek a francia gépipari gyáriparos-szövetség és a francia Force Ouvrier szakszervezet a házigazdája.

Milyen kompetenciákra lesz szükség?

A „Kompetencia szükségletek tervezése munkaadói és munkavállalói szervezetek együttműködésével az ipari foglalkoztatás és a szakképzés fejlesztése területén" című, az Európai Unió által támogatott projekt célja a társadalmi párbeszéd fejlesztése a szakképzéshez kapcsolódó területeken, például az ipari termeléshez elengedhetetlenül fontos hosszú távú munkaerő-piaci prognózisok elkészítésében és értékelésében.

A francia, spanyol, bolgár és magyar munkaadói, illetve munkavállalói szervezetek együttműködése keretében megvalósuló projektben megfigyelő partnerként részt vesznek még a Mediterrán Unió tagországai képviselői is a 2012. szeptemberben indított és 2013. szeptemberig tartó projektben. A projekt eseményei különböző országokban kerülnek megvalósításra, s a harmadik találkozót követően közös modellt dolgoznak ki a felek. A projekt zárása pedig a résztvevőknek a projekt megvalósítása során szerzett tapasztalatainak nemzeti szinten történő megismertetésével történik. Ennek keretében a magyar munkaadói szervezetek részéről az EGYSZ, míg a munkavállalói szervezetek részéről a Liga vállalja, hogy tájékoztatja a szakmai és társadalmi párbeszédben érintett partnereit a projektben elért eredményekről a 2013. július-szeptember közötti időszakban.

Az első találkozón a résztvevők bemutatták a saját országukban megvalósított munkaadói és munkavállalói szervezetek részvételével kialakított foglalkoztatás és szakképzés összehangolására létrehozott rendszereket. A projekt nagy figyelmet vívott ki a francia partnerek részéről, amit az is bizonyít, hogy Jean-Paul Delevoye, a Francia Gazdasági, Szociális és Környezetvédelmi Tanács (ESEC) elnöke is részt vett az egyik programon, aki aláhúzta, a gazdaság fejlesztésében a társadalmi párbeszéd kitűntetett helyet foglal el és annak a szakképzésre is kihatással kell lennie.

A projekt első szakaszának lezárása után az alábbi megállapításokat tették a résztvevők:

  • a munkaadói és munkavállalói szervezetek közös fellépése elengedhetetlenül szükséges egy a foglalkoztatás és a képzés területére vonatkozó stratégiai gondolkodás kialakítása érdekében, ami különösen igaz a nehéz gazdasági időszakokra,
  • a gazdasági környezet bizonytalansága még inkább hangsúlyossá teszi a prioritást élvező fejlesztési területek meghatározásának szükségességét,
  • a különböző országokban, gazdasági ágazatokban a foglalkoztatási és a képzési szükségletek monitorozása eltérő módon valósulhat meg, ezért előnyben kell részesíteni a monitorozást végző szervezetek között szükséges koordinációt és elősegíteni a feladatok végrehajtása során az egymást kiegészítő tevékenységeket.

A projekt második szakaszának a feladatai között kiemelt helyet foglal el, hogy a résztvevők modellezzék az egyes országok társadalmi-, gazdasági helyzetéhez alkalmazkodó fejlesztési lehetőségeket. A projekt első találkozóját lezáró vitában elhangzott: általános tendencia Európában, hogy a kormányok magukhoz vonják a döntéseket azokban a kérdésekben is, amelyeket korábban a szociális partnerek kezeltek, illetve szűkítik a partnerek lehetőségeit. Ennek ellenére keresni kell a koordináció lehetőségét a különböző intézmények között, hiszen ezek az intézmények arra is alkalmasak, hogy bizalmat építsenek a szociális partnerek között.

szakképzés együttműködés kompetencia