Közszolgálati konferencia 2013

A LIGA Szakszervezetek közszolgálati szakszervezetei találkoztak február közepén Balatonalmádiban, hogy közösen vitassák meg a közszféra munkavállalóinak problémáit.

Közszolgálati konferencia 2013

A balatonalmádi Ramada Hotelben megrendezett program főszervezője, Pongó Géza köszöntőjében elmondta: azért dolgozunk, hogy a halvány színek tónusossá, a jogszabályok érthetővé váljanak a munkavállalók számára. Miután a LIGA Szakszervezetek társelnöke, az FRSZ főtitkára emlékeztetett az eddigi közszolgálati-szakszervezeti múltra, Gaskó István mondott megnyitó beszédet.

A LIGA Szakszervezetek elnöke miután az elmúlt évek demonstráció-sorozataira emlékeztetett, kiemelte: kiváló célja lehet ennek a konferenciának, hogy perspektívát fessen a közszférás szakszervezetek és tagjai számára. Tudvalévő, hogy a közszférában dolgozók szociális és anyagi helyzete egyre rosszabb, ezért is szükséges az összefogás, az érdekérvényesítés megerősítése. A magyar szakszervezeti mozgalomnak súlyos a felelőssége, hiszen a hat konföderáció az elmúlt években csupán egymással küzdött és nem együttműködött.

Noha a LIGA Szakszervezetek két ízben is ajánlattal élt a többiek felé, ám a szakszervezeti elit igénye erősebb volt, mint a munkavállalók igénye. A hatékonyan működő ágazati szakszervezetekkel egyre eredményesebb a LIGA kapcsolata, ezt bizonyítja, hogy az elmúlt időszakban több jelentős taglétszámú érdekképviselet is hozzánk csatlakozott. A LIGA mindennapjai az elfogadott stratégia szerint zajlanak, ennek realizálásában pedig az EU-s pályázatok nyújtanak segítséget. A jelenlegi helyzet tarthatatlan, ennek megváltoztatásán kell dolgozni mindenkinek.

Ezt követően az egyes ágazati szakszervezetek által meghívott szakértők, a szakminisztériumokhoz tartozó tisztségviselők tartottak előadásokat. Elsőként az egészségügy és az oktatás volt a téma, az előadó pedig az Emmi helyettes államtitkára volt. Ő az egészségügyi és az oktatási rendszer specialitásairól, majd az érdekvédelem, valamint a tárca kapcsolatáról szólt. A helyettes államtitkár asszony az egészségügyi rendszer átalakítását és a kilencvenezer munkavállalót érintő 2012-es bérrendezést is az elmúlt 2 év nagyon fontos tevékenységének nevezte.Miután kijelentette, hogy a bekövetkezett strukturális és személyi változások miatt a felsőoktatásról az új államtitkár hivatott nyilatkozni, a közoktatással kapcsolatban a nemzeti köznevelési törvényről, és a Nemzeti Alaptantervről is beszélt. Az előadó a pedagógus-szakszervezetek által életre hívott sztrájkbizottság és a kormány közötti egyeztetésekről, a PDSZ kivételével aláírt megállapodásról, majd a jelenlegi helyzetről is szót ejtett.

A második előadó a rendőrség ügyeit állította beszéde középpontjába. Zsinka András, a BM humán szolgálatának vezetője a közigazgatási szféra átalakításáról, a különböző hivatásrendekre vonatkozó közös elvekről, az átjárhatóság megteremtéséről, a teljesítményértékelés rendszeréről, a közös életpályamodell kidolgozásáról, a közszolgálati és hivatásos állomány rendészeti alap- és szakvizsgáiról, valamint a BM humán szolgálata előtt álló 2013-as feladatokról beszélt.

Itt tett említést a munkakörök hierarchiájáról, az értékelésről, valamint az új illetmény-előmeneteli rendszerről is. Zsinka András sajnálatosnak nevezte, hogy a BM-nél működő egyes szakszervezetek vezetői nyilatkozatai nem mentesek a pártpolitikai színezetű kijelentésektől. Ezt követően a BM-nél működő 13 szakszervezetről a BÉT működéséről, az ágazati és alágazati érdekegyeztetésről és a Magyar Rendvédelmi Karról (MRK) tájékoztatott. Ezt követően a közigazgatási életpálya-modellről, az elismerésekről, valamint a kormányzati látványkommunikációról tettek fel kérdéseket a megjelentek.

A PDSZ országos választmányának tagjai a pedagógus életpálya-modell részleteiről, a továbbképzések finanszírozásáról, a szakképző iskolák jövőjéről, a TISZK-ekről, és a KLIK költségvetéséről tettek fel érdeklődő kérdéseket.

A plenáris program befejezéseként Migács Tibor, a LIGA Szakszervezetek Érdekvédelmi Osztályának vezetője tartott előadást a közszolgálati munkavállalók helyzetéről, az elmúlt években történt változásokról, az erről folyó tárgyalások menetéről és eredményeiről.

A konferencián bemutatkozott az átalakult Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár, amely a LIGA Szakszervezetekkel kötött együttműködési megállapodás alapján most már minden LIGA tagszervezeti tag számára is elérhető. A pénztár tavaly a legjobban teljestő három önkéntes pénztár között volt.

A délután további része és a szombati nap is szekcióülésekkel folytatódott, ahol külön egyeztettek az egyes ágazatokat érintő problémákról az orvosok, katonák, rendőrök és pedagógusok.

közszolgálat konferencia