Cser legfelső fokon sem elnök

Újabb színes epizóddal folytatódik Cser Ágnes önjelölt EDDSZ elnök perélete. Még az első vitatott elnökválasztó kongresszus 2010. februári döntéséről mondta ki a Kúria, hogy semmis. Tehát Cser Ágnes 2010 februárját követően biztosan nem volt az EDDSZ elnöke.

Cser legfelső fokon sem elnök

Mint talán még minden érintett emlékszik rá, az MSZ EDDSZ kongresszusa 2010. február 11-én elnökké választotta dr. Cser Ágnest. Az erről szóló kongresszusi határozat megsemmisítésére irányuló per indoka az volt, hogy annak ellenére, hogy az elnöki tisztségre több jelölt is volt, az alapszabály-ellenesen létrehozott jelölőbizottság csak Cser Ágnest tekintette jelöltnek. Emiatt a kongresszus a további, az alapszabály előírásainak megfelelően jelölt személyekről nem szavazhatott.

A Fővárosi Bíróság, az MSZ EDDSZ kongresszusának Cser Ágnes megválasztásáról szóló törvénysértő határozatát megsemmisítette, majd ezt az ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletével 2011. december 8-án helybenhagyta.

Cser Ágnes azonban nem hagyta annyiban a dolgot, a jogerős ítélet ellen felülvizsgálati kérelemmel élt, amelyre most, alig három év múltán, a Kúria azt a választ adta, hogy a jogerős ítélet helyes volt.

Az ítélet indokolásban a Kúria kiemelte az alábbiakat:

A választásra és a választhatóságra kizárólag az MSZ EDDSZ alapszabálya, illetve a jogszabályi rendelkezések lehetnek az irányadók. Az ATV illetve a jelölőbizottság által megfogalmazott állásfoglalás nem áll összhangban az alapszabályban és a jogszabályban rögzített demokratikus alapelvekkel. Az elnök megválasztása a kongresszus kizárólagos hatásköre, amelynek jogkörét sem az ATV sem pedig az alapszabályban egyébként nem is szereplő jelölőbizottság nem vonhatja el. Az alapszabályban csak annyi szerepel, hogy az elnöki tisztségre bármely rendes tag jelölhető.

Egyetértett a Kúria az eljárt bíróságok azon álláspontjával, hogy a felhatalmazás nélkül eljáró alperesi szervek olyan feltételeket állítottak, amelyek önmagában is ellentétesek az egyesülési jog alkotmányos alapelvével, és annak megvalósulásával. Olyan korlátozás életbeléptetése, hogy nem lehet jelölt az, aki bizonyos korábbi döntésekkel nem értett egyet, teljesen szubjektív elemeket vitt a „szűrésbe". Nyilvánvalóan nem felel meg a demokratikus működés alapelvének az, hogy olyan feltételrendszert állítsanak, amelynek végül is csak egyetlen jelölt tud megfelelni."

Akár örvendezhetnénk is, hogy végre sikerült tisztázni a helyzetet, és az MSZ EDDSZ megindulhat a demokratizálódás útján. De nem. Cser Ágnes ugyanis az MSZ EDDSZ 2012. január 20-i  - sebtiben összehívott - kongresszusán ugyanezeket a törvénysértéseket elkövetve választatta meg magát ismét az MSZ EDDSZ elnökévé.

Alig egy hete, tehát jó egy évvel a történtek után született meg a Fővárosi Törvényszék nem jogerős ítélete, amely ezt az elnökválasztást is megsemmisítette. Várhatóan újabb egy év kell, hogy ez is jogerőre emelkedjen és a Kúria is ismét helybenhagyja az ítéletet. De Cser Ágnes nem tanul, és nem hátrál. Információk szerint májusban újabb "ad hoc" kongresszusra készül, ahol valószínűleg most is az lesz a szlogen, hogy "azt én döntöm el, ki a tag", és "mert azt mondtam, azért."

EDDSZ Cser