A pedagógusok küzdelme

A PDSZ januárban nem írta alá a megállapodást, kilépett a sztrájkbizottságból, új sztrájkbizottságot alapított és kezdeményezte a köznevelési törvény, a szakképzési törvény és az intézmények állami fennhatóságáról szóló jogszabály február 11-ével történő felfüggesztését. Továbbá fenntartja követelését a közalkalmazotti bértábla 20%-kal való növekedésével kapcsolatban.

A pedagógusok küzdelme

2012. október 19-én a közoktatásban működő szakszervezetek, bejelentették, hogy a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet (MKSZSZ), a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), az Oktatási Vezetők Szakszervezete (OVSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) részvételével sztrájkbizottságot alakítanak. Követeléseik: a közalkalmazotti bértáblán 20%-os béremelést hajtsanak végre, valamint függesszék fel az iskolák január elsejétől tervezett állami átvételét.

A kormány november 7-ei ülésén Balog Zoltánt, az emberi erőforrások miniszterét jelölte ki a sztrájkbizottsággal való tárgyalásra.

A szakszervezetek november 13-án ültek először asztalhoz az emberi erőforrások minisztériumával. A kabinet nem engedett a követeléseknek, a legfontosabb kérdésekben nem tudtak megegyezni, ennek ellenére a pedagógusok egyelőre nem hirdettek munkabeszüntetést.

A 13-án megbeszéltek alapján a PSZ a sztrájkbizottság nevében elküldte módosító javaslatait a szaktárcának. A törvényjavaslatban többek között szerepel, hogy az átadás-átvétel és az ezzel összefüggő intézkedések határidejét egy évvel (2014. január 1.) halasszák el.

A második megbeszélésre november 17-én került sor a felek között. A közoktatási intézmények átadás-átvétele határidejének eltolásáról nem sikerült megállapodniuk, de más, a pedagógusok és intézmények szempontjából hasonlóan fontos kérdésekben sikerült konszenzusra jutni. „Korai lenne még reményteljes tárgyalásokról beszélni, de kétségtelen, hogy vannak eredményeink" - nyilatkozta a tárgyalással kapcsolatban Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke. Megállapodtak három munkacsoport létrehozásáról, melyek közül kettő a foglalkoztatás és a pedagógus-életpályamodell kérdését tekinti át, a harmadikban pedig a sztrájk esetén biztosítandó szolgáltatásokról egyeztetnek. Továbbá létrejött egy monitoringcsoport amely az intézmények állami átvételét ellenőrzi.

Az érdekegyeztetés november 20-án folytatódott. A munkacsoportoktól érkezett ajánlatok feléről sikerült megegyezni. Megállapodtak abban is, hogy nem lesz nagyarányú pedagógus elbocsátás, az álláshelyeket a heti 22 finanszírozott óraszámhoz igazítják. A bérkövetelésről nem sikerült megegyezni sem akkor, sem a 28-ai tárgyaláson.

A pedagógusok továbbra se mondanak le a 20%-os béremelésről - amit a kormány vállalhatatlannak nevezett - és december 11-én új javaslatot tettek a növelés forrására. Az év utolsó egyeztetésén 20 pontban sikerült megállapodni, a sztrájkbizottság béremelésre vonatkozó igényét az Érdekegyeztető Tanács jogkörébe utalták. Megegyeztek, hogy felek közötti megállapodás szövegtervezetét egy közös munkacsoport fogja kidolgozni, és ha az mindkét fél számára elfogadható lesz 2013. elején alá is írják azt. A szakszervezetek azonban továbbra se mondottak le a sztrájkkészültségről.

2013. január 18-án Balog Zoltán megállapodott a sztrájkbizottságban eddig résztvevő négy szakszervezet közül hárommal: a Pedagógusok Szakszervezetével, a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezettel, valamint az Oktatási Vezetők Szakszervezetével. „A sztrájkbizottság eredeti követelései ugyan a mostani megállapodásban szó szerint nem találhatók meg, de azért döntöttünk az aláírás mellett, mivel a kormány jelenlegi tetteit - így a közoktatás átalakítása, az iskolák államosítása vagy az életpályamodell kormány által javasolt változata - befolyásolni nem volt lehetőségünk, de úgy gondoljuk, javításukra lesz lehetőség" - mondta Galló Istvánné, a PSZ elnöke, a megegyezéssel kapcsolatban.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete nem írta alá a megállapodást, kilépett a sztrájkbizottságból. „Nemet mondtunk. Nem tehettünk mást. Nem adhattuk nevünket egy olyan megállapodáshoz, mely semmit sem tartalmaz azokból a követelésekből, melyek megvalósításáért hosszú ideje küzdöttünk. A múlt idő jogos, hisz azok az érdekvédelmi tömörülések, akikkel többször közösen demonstráltunk, petíciókat szerkesztettünk, akikkel közös sztrájkbizottságot alapítottunk - másként gondolták.". - olvashatjuk a PDSZ honlapján.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a következőket nyilatkozta a kialakult helyzettel kapcsolatban: „Elindult egy Klebelsberg nevezetű hajó, ami az iskolák állami fenntartásba vétele felé halad. Ebbe a többség beszállt. Lehet a partról kiabálni, de ahogy távolodik a hajó, onnan egyre kevésbé látni már a kormányrudat".

A sztrájkbizottságból kiváló szervezet új sztrájkbizottságot alapított és kezdeményezte a köznevelési törvény, a szakképzési törvény és az intézmények állami fennhatóságáról szóló jogszabály február 11-ével történő felfüggesztését. Továbbá fenntartja követelését a közalkalmazotti bértábla 20%-kal való növekedésével kapcsolatban. Kilátásba helyezték, hogy készek a többi szakszervezet nélkül is sztrájkolni, akkor február második felére ígérte az esetleges sztrájk időpontját. Mendrey László a Népszavának adott interjújában elmondta, hogy szerinte vissza lehetne fordítani az államosítást, óvatlan a kormány, ha azt hiszi, megtört az egységfront a köz- és a felsőoktatásban és legyint a sztrájkfenyegetésre.

Az Oktatási Államtitkárság február 7-ei közleménye szerint „a szakszervezet olyan követeléseket fogalmaz meg, amelyek elfogadása teljes káoszt és ex Lex állapotot eredményezne a köznevelés egész rendszerében. A PDSZ elnöke nemcsak a többi szakszervezettel kötött egyezséget rúgta fel, hanem a 2013. január 29. óta folyamatosan megsérti az általa kezdeményezett, a minisztériummal közösen elfogadott nyilatkozattételi moratóriumot, és rendre olyan sajtónyilatkozatokat tesz, melyekben előre vetíti a tárgyalások kudarcát."

Galló Istvánné a Népszabadságnak adott interjújában a PDSZ kilépésével kapcsolatban ezt nyilatkozta: „A PDSZ semmi kockázatot nem vállalt azzal, hogy kilépett a sztrájkbizottságból, s most bátran tetszeleghet a harcos, rendíthetetlen szakszervezet képében. Mert tudta, hogy a másik három szakszervezet által aláírt megállapodás eredményeként álláshelyeket és intézményeket mentettünk meg. Rendezettebbé válnak a foglalkoztatási kérdések, és lesz ágazati kollektív szerződés. Ezek eredmények, és ennek hasznát minden kolléga érzi majd. Mi sem értünk egyet a köznevelés átalakításával, és ezt a véleményünket három éve következetesen képviseltük."

Február 16-án a PDSZ bejelentette: határozatlan idejű sztrájkot hirdet a március 15-i ünnepségek után, mivel a kormánnyal zajló egyeztetések - Mendrey László szerint - teljes kudarccal zárultak. A szakszervezet a tárgyalásokon azt akarta elérni, hogy azok az iskolák, ahol nem vált be az államosítás, kerüljenek ki a rendszerből, az igazgatók munkáltatói jogkörei ne csorbuljanak, ne növeljék a tanárok munkaterheit, valamint 20%-kal emeljék meg a közalkalmazotti bértáblát, a költségvetésben jelöljék meg és különítsék el annak forrását.

Az Oktatási Államtitkárság az MTI-hez eljuttatott közleményében leírta, hogy számos megoldási javaslatot kínált a PDSZ-nek a megegyezés érdekében. Továbbá ígéretet tett arra, hogy a diákok, szülők és a sztrájkhoz nem csatlakozó pedagógusok érdekében azok a tanárok, tanítók, akik nem vesznek részt a sztrájkban, zavartalanul végezhetik munkájukat a munkabeszüntetés alatt.

A kormány eközben folytatja az egyeztetést a pedagógusokkal. Gloviczki Zoltán, az EMMI Közoktatásért felelős helyettes államtitkára február 25-ei megbeszélést követő sajtótájékoztatón elmondta: "A közoktatási intézmények állami átvételének monitorozása már működik, a megyei fejlesztési tervek jogszabályba ágyazásáról éppen ezekben a percekben is tárgyalunk." A tárgyalások témái között van a pedagógusok foglalkoztatása, az életpálya modell megszervezése, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működésének szabályozása. "Nem formális beszélgetéssorozatról van szó, fontos értékes észrevételeket kapunk" - hangsúlyozta a helyettes államtitkár. Szüdi János a PSZ szakértője szerint "Elvárás és igény, hogy a pedagógusok megfelelő díjazás és elismerés mellett léphessenek át az új foglalkoztatási rendszerbe".

Február 22-én a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete megerősítette korábbi döntését, miszerint határozatlan idejű sztrájkot hirdet március 15. utánra. „2013. március 15-ét követően olyan érdekérvényesítő akcióba kényszerülünk, mely az abban résztvevő pedagógusok és szülők számára elviselhető terhet jelentve, arra kényszerítheti a kormányt, hogy szakítva végre az ideológiai/politikai megfontolásokkal - valóban szakmai szempontok szerint tegyen lépéseket az oktatás, és az abban érintettek érdekében. Felelős szakszervezetként nem tehetünk mást!" - áll az érdekvédő szervezet honlapján található közleményben. A sztrájk lépéseinek kidolgozása jelenleg is folyamatban van.

Wallendums Balázs

PDSZ oktatás pedagógus sztrájk Mendrey