Aktualitások a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben (ILO)

A 2013. március 1-én tartott Nemzeti ILO Tanácsülés fő témája a soronkövetkező, 317. ILO Irányító Testületének ülésére való felkészülés volt. Az ILO Irányító Testülete (Governing Body) évente háromszor ülésezik.

Aktualitások a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben (ILO)

A tripartit testület 56 rendes tagja közül 28 a kormányok részéről, 14 a munkavállalóktól és 14 a munkavállalóktól kerül ki, további 66 póttagja közül pedig 28 a kormányok, 19-19 pedig a munkavállalói és munkáltatói oldalról. A háromévente megrendezésre kerülő szavazás eredményeként a magyar kormány 2011-ben került be a testületbe. A testület az ILO politikáiról, az évente megrendezésre kerülő ILO konferencia tematikájáról hoz döntést, továbbá előkészíti a szervezet programját és költségvetését, melyet a Konferencia fogad el.

A 2013. márciusi, 317. Irányító Testületi ülés központi témaként foglalkozik a 2014-2015-ös év költségvetésének előkészítésével, valamint az MDG-t (Mileneumi Fejlődési Célokat) 2015-ben felváltó, az ENSZ körökben mostanság népszerű SDG-vel (Fenntartható Fejlesztési Célokkal). Az ILO célja, hogy a Tisztes Munka része legyen az új tervnek. A téma kapcsán az ILO célul tűzte ki a tudatosság növelését annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés témája nemzeti szinten is bekerüljön a szakpolitikákba. A 2013-as évi prognózis szerint a béregyenlőtlenségek és a munkanélküliség további növekedése várható, ezért az ILO a programjában megfogalmazott prioritásokat úgy alakította ki, hogy ezeket a negatív tendenciákat minél hatékonyabban ellensúlyozza. Az ILO tavaly megválasztott főigazgatója, a munkavállalói oldalról kikerült Guy Ryder hatékonyságnövelő szervezeti reformokat is szeretne végrehajtani az ILO-n belül. A megtárgyalásra kerülő szakpolitikák közé bekerült a kereskedelem és foglalkoztatás témája, valamint a foglalkoztatási megbetegedések megelőzésére irányuló törekvések. Az ILO arra törekszik, hogy az ezen a területen elfogadott normák elfogadását jobban elősegítse.


 

2013. április 8-11. között Oslóban kerül megrendezésre az ILO 9. Európai Regionális Találkozója. Magyarországot háromoldalú delegáció képviseli a négyévente megrendezésre kerülő konferencián, ahol 51 ország (Európa és Közép- Ázsia) képviselői vesznek részt. 2013-ban a fő témák a gazdasági és foglalkoztatási válság, az erre adott kormányzati reakciók, a szociális védelem, a szociális párbeszéd és a munka világát szabályozó jog, a nemzetközi normák és a politikai koherencia kérdései.

A konferencia plenáris üléseken (az ILO / IMF/ Világbank / OECD / és az Európai Bizottság vezető képviselőinek részvételével) és két - két párhuzamos bizottságban végzi munkáját. Ezen felül sor kerül majd egy a Munkaügyi Miniszterek informális találkozójára is, ahol az ifjúsági foglalkoztatás válságbeli helyzetét tárgyalják majd meg. A munkavállalói oldal a nemzetközi felkészülés során aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a szabványok és normák betartása a válság hatására meggyengült, s a munkáltatói oldal maga belülről bomlassza az ILO rendszerét megnyilvánulásaival, melyek arra következtetnek, hogy az ILO intézményét alacsonyabb szintű szabályozásokkal foglalkozó vitafórummá degradálják le.


A PERC felhívta a figyelmet a 158-as Elbocsátásról szóló ILO Egyezmény ratifikálására, s kéri, hogy a szakszervezetek tűzzék napirendre annak elfogadását azokban az országokban - köztük Magyarországon is - ahol ez még nem történt meg.

ILO Nemzetközi Munkaügyi Szervezet