223 100 forint volt a bruttó átlagkereset

A nemzetgazdaságban - a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél - a bruttó átlagkeresetek 2,6, a családi kedvezmény figyelembevétele nélkül számított nettó átlagkeresetek 3,9%-kal haladták meg az egy évvelkorábbit.

223 100 forint volt a bruttó átlagkereset

2013. január-februárban a teljes munkaidő ben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 223 100 forint volt. A vállalkozásoknál dolgozók átlagosan 229 400, míg a közszférában - a nem közfoglalkoztatás keretében - foglalkoztatottak 212 500 forintot kerestek. A közfoglalkoztatottak átlagkeresete 80 800 forint volt.

Nemzetgazdasági szinten a bruttó keresetek 2,6%-kal haladták meg a 2012.január-februárit. Az átlagkeresetek a versenyszférában 2,1%-kal nőttek. A költségvetés területén a közfoglalkoztatás súlyváltozásának hatását kiszűrve, átlagosan 2,8%-os volt a bruttó keresetek emelkedése. A nonprofit szektorban alkalmazásban állók bruttó keresete 3,7%-kal, 202 700 forintra emelkedett.

A bruttó átlagkeresetek a pénzügyi, biztosítási tevékenység gazdasági ágban voltak a legmagasabbak (452 700 forint), ezt az információ és kommunikáció (413 500 forint), valamint az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, lég-kondicionálás) követte (350 200 forint).

A legkevesebbet a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (146 500 forint), az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (161 900 forint), illetve a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (164 300 forint) ágakban dolgozók kerestek.

2013. január-februárban a költségvetési szférában dolgozók egy része átlagosan 10 000 forint - az adó- és járulékváltozások ellentételezését szolgáló, a keresetbe nem tartozó - kompenzációban részesült, míg a nonprofit szervezeteknél erre jogosultak átlagosan 9700 forint juttatást kaptak ezen a címen. A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) kereset 2013. január-februárban átlagosan 3,2%-kal - ezen belül a versenyszférában dolgozóké 2,9%-kal - haladta meg az egy évvel ezelőttit. A költségvetési intézményeknél dolgozók - közfoglalkoztatottak nélkül számított - alapilletménye 3,1%- kal nőtt. Nemzetgazdasági szinten az átlagos - családi kedvezmény nélkül számított - nettó kereset 146 100 (ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 103 200, a szellemi foglalkozásúaké 189 000) forint volt, 3,9%-kal magasabb az előző évinél. A közfoglalkoztatás hatását kiszűrve a nettó keresetek átlaga 4,0%-kal emelkedett. A versenyszférában a nettó keresetek 3,6, a közfoglalkoztatottak nélküli közszférában 3,8, a nonprofit szervezeteknél 4,6%-kal nőttek 2012 azonos időszakához képest.

A 233 600 forintos nemzetgazdasági szintű, átlagos havi munkajövedelem 3,0%-kal volt magasabb a 2012. január-februárinál. A munkajövedelmen belül az egyéb munkajövedelem aránya átlagosan 4,5% volt.

átlagkereset