Mi a helyzet a pedagógusokkal?

Mendrey László véleményét, álláspontját kértük ki a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete jelenlegi helyzetéről. A PDSZ irodájában fogadott az elnök úr, ahol a jelenleg kialakult helyzetről érdeklődtem.

Mi a helyzet a pedagógusokkal?

-       Elvileg egyeztető tárgyalások vannak folyamatban. Haladtak ezen a területen valamilyen irányban? Történt előrelépés?

-       Egyeztető tárgyalásokra van kezdeményezés, a PDSZ választmánya döntést hozott, melyben úgy határoztak, hogy a tárgyalások idejére 10 munkanapig felfüggesztik a sztrájkfelhívást. Sajnos ezek a tárgyalások még nem kezdődtek meg. Nincs előrelépés.
A fennálló helyzet a következő: volt két sztrájkbizottsági tárgyalás az EMMI-vel, az első után kettévált a bizottság és a PDSZ volt az egyetlen, aki nem írta alá a kidolgozott megállapodás tervezetet. Két ok miatt nem találjuk ezt vállalhatónak, köszönő viszonyban sincs az eredeti célkitűzésekkel, elképzelésekkel, a béremelésekkel, a munkaidő szervezéssel és a közszféra átalakításával, az államosítás felfüggesztésével. A másik, pedig, hogy a megállapodások betartására semmiféle garancia nincsen. Így a PDSZ új sztrájkbizottságot alakított, az eredeti célkitűzésekkel.
A második tárgyalás is eredménytelenül zárult le, így nem volt más választási lehetőség, meghirdetni a sztrájkot.

-       Mi történt a sztrájk meghirdetése után? Sikerült megállapodni a minimális ellátási szintről?

-       Megállapodtunk a munkáltatóval (KLIK-kel), és közösen kialakítottunk egy elképzelést, mely egyben biztosította a személy és vagyonbiztonság kérdését, a gyerekek felügyelete pedig a  KLIK hatáskörébe tartozott). Ez a megállapodás 3 napig élt, majd az EMMI átnyúlt a KLIK felett és beleavatkozott az egyeztetésekbe, így azok megrekedtek. Azóta megy a bírósági hercehurca.

-       A március 18-ai hétre kitűzött gördülő sztrájk így nem tudott megvalósulni, de egyben biztosak vagyunk, olyan bírósági határozat nem születhet, hogy nem lehet sztrájkolni, inkább az a kérdés, hogy milyen módon lehet ezt megvalósítani. Ha ez megvan, a sztrájk megszervezése gyorsan megvalósítható, ugyanis fennáll egy folyamatos készültség, így a határozat után el lehetne kezdeni a sztrájkot, ha arra mégis sor kerülne.

-       Sokat hallani a médiában, hogy újbóli tárgyalásokat kezdeményeztek, melyben a LIGA is támogatólag lépett fel Önök mellett. Mire számítottak és mik azok a kérdések, melyben pozitív elmozdulást szeretnének elérni?

-       Sajnos az EMMI és a bíróság munkafolyamata miatt egyre közelebb kerül az érettségik időpontja. Ez nagyon komoly feszültségforrás mindenki számára, jobb lenne a sztrájk elkerülése. Ez okból kifolyólag Gaskó Istvánnal, a LIGA elnökével együtt kerestük meg az EMMI-t, hogy újból megkezdődjenek az egyeztetések. Megállapodtunk abban, hogy egy dologban tudunk újra tárgyalni, ez pedig a pedagógusok új típusú munkaidő szervezésének a kérdése. Ebben úgy tűnik az EMMI nyitott, a PDSZ-nek pedig ez az egyik legfontosabb kérdés, ugyanis a módosítások több ezer, vagy akár több tízezer pedagógus állás megszűnését eredményezhetnék.

Az egyeztetésnél végig arról beszéltünk, hogy a tárgyalások idejére a sztrájkot felfüggesztjük, sajnos azonban egy szerencsétlen megfogalmazás miatt, a nyilatkozatokba az került bele, hogy a PDSZ visszavonja a sztrájkot. Ezt a hibát a szakszervezetünk részéről követtük el, melybe az EMMI belekapaszkodott és azóta megy a „húzd meg, ereszd meg” stratégia az EMMI részéről. Most eljutottak odáig, hogy az államtitkárság is elfogadja, hogy a sztrájkot felfüggesztjük, de ők azt kérik, hogy a tanév végéig legyen ez a felfüggesztés, amely egyben a sztrájk eredménytelenségét is okozná.

A tanév utáni sztrájk mindenképp hatástalan lenne, hiszen ki az, akit nagymértékben zavarna, hogy a nyári ügyeletben nem jelennének meg a pedagógusok? Valamint a PDSZ választmánya arra hatalmazta fel a vezetőséget, hogy a tárgyalás időtartalmára, maximum 10 munkanapra függesszék fel a sztrájkot, míg az EMMI 2 hónapot kér. Így biztos, hogy további egyeztetések szükségesek mindkét oldal részéről.

-       Fontos kérdés, hogy mennyire lát esélyt a tárgyalások sikeres kimenetelére? Ha nem sikerül megegyezni, milyen részvétellel számolnak egy esetleges sztrájk meghirdetésekor?

-       Vannak kétségeim az egyeztetéseket illetően. Folyik egyfajta erőpolitizálás az EMMI részéről. Emellett a köznevelési törvénymódosítás tervezetébe belekerült egy olyan rész, mely a köznevelési törvényben szeretné szabályozni a „minimális ellátási szintet”. Ilyenre még nem volt példa és abban bízunk, hogy erre nem is kerül sor. A PDSZ vezetősége a napokban összeül és megtárgyalja, mik lehetnek a következő lépések.

A sztrájk támogatottsága a kezdetekkor 90-92 %-os volt, sajnos az időhúzás miatt van természetesen bizonyos fokú lemorzsolódás, de így is még a legtöbb támogató szerint az erős, határozott, teljes sztrájknak van értelme. Ha holnap kellene meghirdetni a sztrájkot, egy 15 - 20.000-es tömeget tudnánk megmozgatni, vannak harcos, keserű hangok, amelyek a sztrájkban látják az egyetlen megoldást. A sztrájkot meg lehetne előzni, de ez csak akkor működhetne, ha a másik fél nyitna a tényleges megállapodás felé. Van az, amit már nem lehet elfogadni, vannak olyan kijelentések, törekvések, melyeket már nem lehet tétlenül nézni. Sajnos a megegyezésre kis esélyt látok, de természetesen vannak olyan okok, ami miatt akár pozitív elmozdulás is lehetséges. Ezek miatt is volt az, hogy a PDSZ csak egy témára csökkentette a kéréseit és ebben szeretne elmozdulást látni.

-       Mi is a gond a pedagógusok munkaórájának növelésével? A laikusok azt látják, hogy a pedagógusoknak 20-22 órát kell dolgozniuk a héten. Ennek 2, 4, vagy akár 8 órával való növelése miért lenne gond az oktatók számára?

-       Mind én, mind a PDSZ tagjai úgy gondoljuk, hogy abból, ami le van írva a megállapodásokban, azaz hogy emelhetik a pedagógusok munkaóráját, vállalhatatlan. A 2 óra munkaidő emelkedés 11.000 pedagógus elbocsájtását, a 4 óra emelés 22.000-ét eredményezheti. Sajnos már olyan elképzelésekről is hallottunk, hogy akár 32 órára is emelnék a kötelező órák számát. Ez halmozottan hátrányos lehet mindenki számára, az elbocsájtások mellett a pedagógusok munkaterhelése olyan szinten nőne, mely az oktatás színvonalát, minőségét is rontaná, ezzel együtt az átszervezések hatására folyamatosan növekednek az osztálylétszámok, melyekkel szintén a pedagógusoknak kell szembenéznie.

2010-ben az OKM és a PDSZ együttes felkérésére a TÁRKI elvégezte a pedagógusok munkaterhelésének vizsgálatát, melynek eredményeként kimutatható, hogy a magyarországi pedagógusok terhelése átlagban heti 51 óra, ebben benne van a kötelező oktatások, a tanórákra való felkészülés, a dolgozatok, feladatok ellenőrzése, a különórák, programok szervezése. Ebből is látható, hogy a munkaórák emelése már olyan terheket róna a közoktatás résztvevőire, mely elfogadhatatlan.

-       Ha az EMMI ismeri és elfogadja a fenti kutatás eredményeit, akkor mivel magyarázzák elképzeléseiket?

-       Természetesen erre is van az EMMI-nek válasza, az új elképzelésben nem lesz kötelező óra, helyette neveléssel, oktatással letöltendő órák lennének. Sajnos ez nagyon szépen hangzik, ez szómágia, a valóságban csak marketinget vontak az óraszámemelés köré.

-       Akkor mégis mi lenne a cél, megállapodás, vagy egy határozott, teljeskörű sztrájk?

-       Vallom, hogy szükséges az egyeztetés és a tárgyalás. Nem lehet ab ovo nemet mondani egy kormányzati kezdeményezésre. Úgy érezzük, hogy elkerülhetetlen lesz egy bizonyos fokú nyomásgyakorlás, hogy kitörjünk ebből a szélmalomharcból. Lassacskán két héttel ezelőtt ültünk le és egyeztünk meg abban, hogy a tárgyalásokat folytatjuk. Eredményeket kell most már produkálni. Ez tarthatatlan állapot, hogy még továbbra sem ültünk le eredményesen tárgyalni. Ami biztos, hogy kétlépcsős döntés fog születni a PDSZ részéről, először az elnökség ül össze, átbeszéljük az eddigi eredményeket, és hogy milyen lehetőségeket látunk a folytatásban, majd a választmánynak kell kimondani, hogy felülbírálják-e a múlt vasárnapi döntésüket.

-       Egy kicsit a sztrájktól független kérdés, mely mégis nagyban befolyásolhatja a pedagógusok leterheltségét. Már mindenki hallott arról, hogy az új törvény módosította az iskolakötelesség korhatárát. Eddig a május 31-ig 6. életévüket betöltött gyermekek mehettek iskolába, ezt most módosították augusztus 31-re és lehetőség szerint menniük is kell az iskolába a 6 éves gyerekeknek. Mi az álláspontjuk ezzel kapcsolatban, mi az elnök úr személyes véleménye?

-       A kialakult helyzethez szorosan kapcsolódnak a fenti módosítások is. Két törvény összecsúszása okozza a problémát. Az előző közoktatási törvény 7 évben határozta meg az iskolába lépés korát. A módosítások miatt belép a képbe egy kisebb tömege a gyerekeknek, akikkel nem számoltak. Emellett van egy másik passzus, amely kimondja, hogy 3 éves kortól kötelező az óvodáztatás. Ahhoz, hogy valakit ne vigyenek óvodába, azt kérvényezni kell. Megjelenik egy nyomás 3 éves kortól, valamint egy nyomás a kilépő óvodásoknál. Ugyanis nincs elég óvodai férőhely, mint ahogy elég elsős iskolai terem sem.

Eddig az osztálylétszámot 27 főben maximálták, ami az óvodai 20-24 fő után már emelkedés, valamint a 20-30 perces óvodai foglalkozások után, elvárjuk a kisgyerekektől, hogy nyugodtan üljenek egy zsúfolásig megtelt osztályban. Szakmaiatlan megközelítés, hogy fel lehet menni 30 fős osztálylétszámra is. Emellett meg kell említeni a hátrányos helyzetű gyerekeket, akik 2 főként kerültek elszámolásra, mivel többlet feladatokat rónak a pedagógusokra. Most már ők „meggyógyultak”. Maradtak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. Statisztikailag bizonyított, hogy átlag 2-3 év fejlettségi különbség van az egy osztályt megkezdő gyerekek között, így a változtatásokkal eredménytelenséget érhetnek el az oktatásban, és lassan ellehetetlenedik az elsősök oktatása is.

Olyan oktatási gyakorlatot akarnak rátenni az állami oktatás működésére, mely 3- 4000 iskolára nem valósítható meg. Fenekestül forgatnak fel mindent, bárkinek kell ezt folytatnia, végrehajtania. Hátraarcot már nem lehet megvalósítani, így a gondok csak sokasodni fognak. Egyforma magas szintű oktatás nem valósítható meg, sajnos a jelenlegi felállás akár ennek az ellenkezőjét valósíthatja meg.

-       Zárásként szeretném megkérdezni a sokat emlegetett pedagógus életpályamodellről. Mi az, amit jónak tart, mi az, amin módosítana?

-       Véleményem szerint mind a pedagógusok, sőt minden ember számára fontos, hogy egy kiszámítható pályaíve legyen. Ez a lehetőség az előző közoktatási törvény feltételei között is meg volt. Ezekkel nem feltétlenül éltek jól, ráadásul személyi kivételezéseknek adott lehetőséget. Kizárólag a munkáltatótól függött az egyes pedagógusok előrelépése, így a mostani módosításoknak pozitív hatása is lehet. Cél, hogy a pedagógus pálya presztízsét vissza kell állítani. Ezek jó kezdeményezések, de ehhez szükséges az oktatás színvonalát is növelni, ami a fentebb foglaltak miatt nem, vagy nehezen valósulhat meg. Emellett ez a kiszámítható pályamodell sokat segíthet azoknak, akik szeretnének előrébb jutni. A puding próbája az evés, nézzük meg mi lesz ebből! De nem ez talán a legfontosabb lépés a jelenlegi helyzetben.

A PDSZ egyik feladatának tartja, hogy a pedagógusok alkalmasságát már ne a pályára lépés után mérjék. A finneknél a legjobban fizetett értelmiségi pálya a pedagógus, a képzés megkezdése előtt pályaalkalmassági tesztnek vetik alá a jelölteket. Nem feltétlenül a tárgyi, szakmai tudás a legfontosabb, hanem a pedagógus rátermettsége, és az, hogy értsen a gyerekek nyelvén. A mostani pályamodell a gyakorlati és oktatási évek alatt szűri ki az alkalmatlanságokat. Ezeket a kérdéseket, kéréseket szakmai fórumokon felvetettük a minisztérium szakembereinek, de sajnos egyelőre eredménytelenül.

Sok kérdést, témát lehetett volna érinteni, de Mendrey László naptára sűrűn van betáblázva. Így zárásként megállapítható, hogy sok kérdés megvitatása vár még a szakszervezetre és a pedagógusokra. Cél, hogy olyan gyerekeket neveljen ki a közoktatás, akik hasznos tagjai lesznek a társadalomnak és ehhez egy működő rendszert kell kialakítani. Bízom benne, hogy hamarosan pozitív elmozdulásról adhatunk hírt.

Sz.K.

Mendrey PDSZ pedagógusok sztrájk