Az ETUC főtiktára Budapesten

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) főtitkára, Bernadett Ségol, Európa Társadalmi Szerződését népszerűsítő európai körútján minden EU-s miniszterelnökkel találkozik, hogy meggyőzze őket a Szerződés támogatásáról. A mai napon Magyarországra látogatott, ahol reggel a LIGA Szakszervezetek székházában megbeszélést folytatott a hat szakszervezeti konföderáció vezetőivel, majd délben találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel.

Az ETUC főtiktára Budapesten

A délelőtti egyeztetésen az ETUC főtitkára tájékozódott a magyarországi gazdasági és politikai helyzetről. Az egyeztetésen szóba került a szociális párbeszéd helyzete, a Munka törvénykönyve átalakítása, a gazdasági mutatók és a munkanélküliség alakulása.

Bernadett Ségol elmondta, hogy az európai miniszterelnököknek - így Orbán Viktornak is - a háromoldalú társadalmi párbeszéd fontosságát hangsúlyozza. Az ETUC egy éve, 2012 júniusában fogadta el az Európa Társadalmi Szerződése elnevezésű dokumentumot.

Az elfogadott szöveg kijelenti, hogy az alapvető szociális jogoknak elsőbbséget kell élvezniük a gazdasági szabadságokkal szemben. Emlékeztet arra, hogy az EU kifejezett célkitűzése a gazdasági és szociális fejlődés. Az EU 2020-ra kitűzött céljainak megvalósításához szociálisan stabil társadalmakra, fenntartható gazdasági növekedésre és a reálgazdaságot szolgáló pénzügyi intézményekre van szükség. Az Uniót érintő súlyos válságra csak szociális párbeszéd útján lehet igazságos és hatékony választ találni. Sajnos azonban a munka világát érintő demokráciát és szociális párbeszédet egyre gyakrabban szorítják háttérbe, támadják vagy ássák alá.

Bernadett Ségol megjegyzésére, hogy az ETUC komoly aggodalommal tekint az új Munka törvénykönyvére, válaszul Varga László elmondta, hogy hasonlóan rossz a helyzet a közszféra munkavállalóit szabályozó törvények esetében is.

Kuti László kiemelte, nagyon fontos volna a szociális dialógus európai normáinak meghonosítása nemzeti szinteken is.

Székely Tamás szerint a munkahelyteremtés elsődleges kell, hogy legyen, melynek érdekében sokkal nagyobb szerepet kell, hogy kapjon a szociális párbeszéd mind országos, mind ágazati, mind munkahelyi szinten.

Bernadett Ségol asszony kérdésére a minimálbérről, válaszul elhangzott, hogy a szakszervezetek nagyon fontos eszköznek tartják, és ugyan sikerült idén is minimális emelést elérni, de a létminimum szintjét még mindig nem éri el. A minimálbérről jogilag a kormány dönt, de előtte konzultál a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával és a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal.

Gaskó István felvetette, hogy érdemes lenne szót ejteni az európai minimálbér bevezetéséről, amely felfelé húzná a jellemzően rosszabb gazdasági és társadalmi helyzetben lévő kelet-európai országokat. Az ETUC főtitkárának álláspontja erről az, hogy minden országban léteznie kell minimálbérnek, amely évről-évre fokozatosan emelkedik legalább az átlagbér 60%-ára. Ez jelenleg egyedül Franciaországban valósul meg. A minden országra érvényes minimálbér intézményének bevezetéséhez előbb legalább ezt a méltányos bérszintet el kellene érni.

Palkovics Imre szerint a jelenlegi gazdasági helyzetet tágabb kontextusában kell átlátni, hiszen Magyarország a rendszerváltás óta folyamatosan eleget tett az európai javaslatoknak, -  így a privatizációnak, a deregulációnak - és így került végül a jelenlegi nehéz helyzetbe. Most a kormány meg kívánja állítani ezt a folyamatot, és valószínűleg ezért támadják Magyarországot az európai érdekcsoportok.

Hernádvölgyi Andrea felhívta a főtitkár asszony figyelmét arra, hogy a foglalkoztatás számszerű javulásának egyik oka a közpénzből fenntartott közfoglalkoztatás, amely azonban hosszútávon nem fenntartható.  Fontos az is, hogy az ilyen formában teljes munkaidőben foglalkoztatottak minimálbére alacsonyabb jelenleg a minden más munkavállalóra érvényes minimálbérnél. Kiemelte azt is, hogy habár jelenleg az európai gazdasági számháborúk főszereplője a hiánycél tartása, volnának azért más fontos mutatók is. Komoly és összetett probléma például a kiemelten magas arányú és tartós munkanélküliség a fiatalok körében, miközben mindenhol problémát okoz a nyugdíjrendszerek fenntartása.

Gaskó István felvetésére, az egykulcsos adórendszer kapcsán nem csak az merült fel, hogy nemzeti szinten fontos volna visszaállni a progresszív adórendszerre, de elhangzott az is, hogy szükség volna az EU-n belüli adóverseny megszüntetésére is.

Bernadett Ségol végül elmondta, a miniszterelnöki találkozón elmondja majd, hogy az ETUC kiemelt figyelmet fordít Magyarország Alaptörvénye munkavállalókat érintő változásaira, és a szociális párbeszéd helyzetére.

ETUC Segol