Telenor és LIGA közös sajtóközlemény

Augusztus 5-én tárgyalásokat folytatott Németh Zoltán, a Telenor Magyarország humánerőforrás vezérigazgató-helyettese és Gaskó István, a LIGA Szakszervezetek elnöke. A találkozóról közös sajtóközleményt adtunk ki, amit mellékelünk.

Telenor és LIGA közös sajtóközlemény

Sajtóközlemény

A mai napon találkoztak a Telenor Magyarország és a LIGA Szakszervezetek képviselői a társaság törökbálinti központjában. A találkozó aktualitása, hogy a Telenor közvetve tagja az MGYOSZ munkaadói érdekvédelmi szervezetnek, amely szervezet konzorciumi tagként részt vesz a LIGA Szakszervezetek -mint a konzorcium vezetője - által koordinált „A munkáért" elnevezésű TÁMOP-2.5.3.C pályázat megvalósításában.

A megbeszélésen Gaskó István, a LIGA Szakszervezetek elnöke ismertette a pályázat keretében elvégzendő feladatokat - ilyen például a 2012. július 1-jén hatályba lépett Munka Törvénykönyve széleskörű társadalmi hatásainak vizsgálata és az eredmények terjesztése. A célok között szerepel a kollektív szerződések megkötésének támogatása és kiterjesztése, a kollektív szerződésekkel való lefedettség növelése, a kollektív szerződések megfelelő alkalmazásának elősegítése. A LIGA Szakszervezetek elnöke kifejtette, ezen cél megvalósítása csak szakszervezet alapításával érhető el.
A pályázat célja továbbá a munkavállalói ismeretek szakképzésben történő oktatásának előkészítése, mely lehetővé teszi, hogy a szakmát tanuló fiatalok felkészült ismeretekkel léphessenek be a munkaerőpiacra. Vállalkozók számára pedig képzést és tapasztalatcserét elősegítő fórumok létrehozását és működtetését vállalták a pályázók.

Németh Zoltán, a Telenor humánerőforrás vezérigazgató-helyettese elmondta, nemzetközi tapasztalatai is azt bizonyítják, hogy fontosak a kiegyensúlyozott munkaügyi kapcsolatok. A konfliktusok megelőzése, a konstruktív párbeszéd elemi érdeke a munkaerőpiac szereplőinek. Hangsúlyozta, a Társaság a legjobb tudása szerint jár el a munkajog alkalmazása során, és tiszteletben tartja a munkavállalók szervezkedési szabadságát. A vezérigazgató-helyettes a megbeszélésen utalt arra, hogy „A munkáért" pályázatot áttanulmányozzák, és felderítik a benne rejlő előnyös lehetőségeket, mely alapja lehet a további együttműködésnek.

A Felek a párbeszédet tovább folytatják.

Budapest 2013.08.05.

Németh Zoltán                                                            Gaskó István
humánerőforrás vezérigazgató-helyettes                        elnök
Telenor Magyarország                                                  LIGA Szakszervezetek