Az ODFSZ visszavonja a sztrájkfelhívást

A sztrájkfenyegetés hatására a munkáltató végül az utolsó pillanatban meghátrált, és a „holló” az ODFSZ-hez is elhozta aláírásra a megállapodást, amelyről - jogellenes és etikátlan módon - péntek estig még tárgyalni sem volt hajlandó…

Tisztelt Tagtársak, Társulati Tagok!

Szakszervezetünk a munkáltatóval való sajátos, iszapbirkózásnak nevezhető üzenetváltásokat követően, a mai napon aláírta azt a megállapodást, amelyik ez év december 31-éig az Operaházban, valamint - tegnap este Dr. Főző Virág mb. főigazgató-helyettes asszonnyal telefonon egyeztetett, és a „békés szakszervezetekkel” aláíratott megállapodásban általunk kézzel módosítottak szerint - az Erkel színházban tartott előadásokra és főpróbákra vonatkozó juttatásokról szól. A juttatások mértéke - követelésünknek megfelelően - nem változott. A munkáltató vállalta, hogy kész fenntartani ez év december 31-ét követően is a megállapodást, amennyiben az erre irányuló tárgyalások eredménnyel zárulnak. Ha viszont a tárgyalások sikertelenek, úgy a hivatkozott megállapodás december 31-ével hatályát veszti.

Ez esetben az élet ismételni fogja önmagát.

A Kollektív Munkaügyi vitában foglalt követeléseink ezzel a megállapodással csak részben teljesültek, de erre a naptári évre a társulati tagok reálkeresetének csökkentését meg tudtuk akadályozni. Kivételt képeznek ez alól a készenléti munkakörben foglalkoztatottak, akiknél a munkáltató nem kívánt élni törvény adta lehetőségével, és a jövőben nem díjazza 50%-os pótlékkal a vasárnapi munkavégzést. Valamint öt műszaki tár esetében az Erzsébet utalvány 15000 Ft/hó mértékű csökkentésétől elállt, és a tavalyihoz képest „csupán” 8000 Ft-tal csökkenti azt. Szakszervezetünk ezen intézkedéseket továbbra is méltánytalannak tartja, de mivel a másik két szakszervezet, amely az említett dolgozók túlnyomó részét tömöríti, a fenti nyírásokat elfogadta, így sajnos ez ügyben jelenleg nem tudtunk többet tenni.

A sztrájkfenyegetés hatására a munkáltató végül az utolsó pillanatban meghátrált, és a „holló” hozzánk is elhozta aláírásra a megállapodást, amelyről - jogellenes és etikátlan módon - péntek estig még tárgyalni sem volt hajlandó…

Természetesen szakszervezetünk a Kollektív Munkaügyi vitában megfogalmazott követeléseit továbbra is fenntartja, de tekintettel arra, hogy jelen levél első bekezdésében említett követelésünk teljesült, és szakszervezetünknek az Operaház presztízse - beleértve a mai premiert - legalább annyira fontos, ha nem fontosabb, mint másoknak, akik erről szónokolnak,

a mára szóló sztrájkfelhívásunkat visszavonjuk.

Így a Falstaff-premier teljes pompájában megtartható lesz.

Hangsúlyozzuk, hogy amennyiben a Kollektív Munkaügyi vitában és a sztrájkfelhívásban foglalt követeléseink nem valósulnak meg, valamint a munkáltató ezekről továbbra sem hajlandó érdemben tárgyalni, úgy szakszervezetünknek nem marad más választása, mint újra a sztrájk eszközét használni.

Budapest, 2013. szeptember 21.

Üdvözlettel,

                                                                                    Bárány Balázs Péter

                                                                                                 elnök

ODFSZ opera sztrájk


Letölthető dokumentumok:

2013.09.21.Sztrjkfelhvs_visszavonsa.pdf