25 éves a LIGA Szakszervezetek

A LIGA Szakszervezetek 2013. december 13-án, 11 órától tartotta 25 éves jubileumi ünnepségét a Magyar Állami Operaházban. Az ünnepségen felszólaltak hazai és külföldi közéleti szereplők, a kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői is, valamint átadták a Munkavállalókért aranyjelvényeket és aranygyűrűket.

25 éves a LIGA Szakszervezetek

230-CSC_7251.jpgAz ünnepség a Himnusz meghallgatásával kezdődött, majd az Operaház énekkara - köztük a LIGA Szakszervezetekhez tartozó Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete tagjai - több operaslágert is előadtak. Elhangzott a Hunyadi Lászlóból a „Meghalt a cselszövő” című kórusmű, és a Nabuccóból a „Szabadság-kórusa”, valamint Gounod Faustjából Mephisto rondója Palerdi András-, a Bánk Bánból a Hazám, Hazám áriája László Boldizsár-, a Pillangókisasszonyból Cso-cso-szan nagyáriája Létai Kiss Gabriella előadásában.

Az ünnepség konferansziéja Jantyik Csaba köszöntötte a megjelent belföldi és külföldi vendégeket. A LIGA Szakszervezeteket 18 országból 23 szervezet tisztelte meg jelenlétével, további 23 szervezet pedig levélben köszöntötte a magyarországi munkavállalókat.

Ezt követően Gaskó István, a LIGA Szakszervezetek elnöke megtartotta ünnepi beszédét a LIGA Szakszervezetek elmúlt huszonöt évéről.

230-CSC_6666.jpgA LIGA Szakszervezetek elnöke kiemelte, hogy az 1988-ban létrejött LIGA aktív részese volt a rendszerváltásnak és az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásainak. Elmondta: a Ligának a 25 év alatt megtett úton kell továbbhaladnia, és el kell érni, hogy több tízezer új belépő erősítse meg a szakszervezeti mozgalmat.

Felidézte, hogy a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, a Mozgókép Demokratikus Szakszervezet, a Humanitás, valamint a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete - felismerve az országos szintű képviselet szükségességét - alapította meg 1988 decemberében a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligáját. Ez egy rendkívül fontos esemény volt a társadalom demokratizálódása és a munka világa, illetve a gazdaság demokratizálódása irányába, az újonnan megalakult konföderációba tömörült szakszervezetek elkötelezett hívei voltak a rendszerváltásnak.

Az első erőpróba a LIGA számára az 1989-ben előtérbe kerülő sztrájktörvény előkészítése volt, majd 1990 őszén a taxis blokádban kicsúcsosodó konfliktus megoldásában is részt vett a szervezet. Gaskó István szerint a konföderáció történetének kiemelkedő eseménye volt a 2007-es "TB mentő" akciósorozat is, amikor az egészségbiztosítást magánosítása ellen lépett fel, de tiltakozott például 2006-ban a kormány konvergencia intézkedései között szereplő megszorítások ellen, és 2011-ben az új munka törvénykönyve "jogokat és jövedelmeket csorbító passzusainak" törvénybe iktatása ellen is.

Elmondta, már csak kevesen vitatják, hogy közel száz tagszervezetével a LIGA a munka világa egyik leghatékonyabb, integrációs képességgel rendelkező érdekképviseleti szervezete, amelynek tagszervezetei a gazdaság szinte valamennyi ágazatában jelen vannak, sok helyen a teljes ágazatot lefedik.

A LIGA Szakszervezeteket 25. születésnapja alkalmából ünnepi beszéddel köszöntötték:

 • a Kormány részéről Varga Mihály Nemzetgazdasági miniszter,
 • a Főváros részéről Tarlós István Főpolgármester,
 • a munkaadói szervezetek részéről Demján Sándor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége elnöke,
 • a Szakszervezeti Világszövetség (ITUC) részéről Sharan Burrow főtitkár levélben,
 • az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) részéről Józef Niemiec főtitkár helyettes,
 • végezetül a munkavállalói társszervezetek részéről Pataky Péter, a frissen alakult Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke.

230-CSC_7302.jpgA nemzetgazdasági miniszter a LIGA Szakszervezetek megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen hangsúlyozta: a LIGA Szakszervezetek története egybeesik a rendszerváltozás hosszú éveivel, és annak a történelmi útnak, amelyet Magyarország azóta bejárt, végig részese volt a szakszervezeti szövetség, ahogyan részese azóta is.

Varga Mihály elmondta: már a LIGA megalakulása is megújulást hozott a munkavállalók érdekeinek képviseletében és alapelveitől a szakszervezeti szövetség nem tért el később sem: határozottan lépett fel, amikor az elhibázott privatizációt, vagy az igazságtalan megszorító intézkedéseket bírálta.

Varga Mihály kiemelte: az utóbbi időszakban a világgazdasági változások Magyarországot is új kihívások, feladatok elé állították. Magyarország, a magyar gazdaság, és mindazok, akik munkájukkal, tudásukkal járultak hozzá az eredmények eléréséhez, sikeres évet tudhatnak maguk mögött. "Mára egyértelműen elmondható, hogy közös erőfeszítésink sikerre vezettek, a stagnálást növekedés váltotta fel, ezért minden okunk megvan arra, hogy bizakodással tekintsünk a jövő felé" - vélekedett a miniszter.

A miniszter hangsúlyozta: bízik abban, hogy a partneri együttműködés a következő években is megmarad a munkavállalói szervezetekkel és meggyőződése, hogy az érdekképviseletekkel továbbra is együtt kell működni Magyarország gazdasági előrejutásáért.

Tarlós István, Budapest főpolgármestere kiemelte: a 80 tagszervezetből álló LIGA sikeresen dolgozik a szakszervezetek megítélésének javításán, a munkavállalók jövedelmi helyzetének jobbításán, a törvények finomításán, és ma már önálló közéleti szereplő, amely sokat tesz a versenyképesség növeléséért.

A főpolgármester szerint sok közös feladat van az érdekvédelemben, a hátrányos megkülönböztetések visszaszorításában, valamint a foglalkoztatás növelésében egyaránt, és fontos a munkavédelem, a munkavégzés körülményeinek javítása is.

Tarlós István kitért arra, hogy Budapesten a foglalkoztatottakhoz mérten is kiemelkedően magas a közszolgálatot, rendészeti, vagy más hasonló feladatokat ellátó munkavállalók aránya, és a főváros önkormányzata az elmúlt évek során is nagy megbecsüléssel tekintett rájuk, hiszen nekik is köszönhető a biztonságosabb és élhetőbb város megteremtése. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat kiszámítható partnere marad az érdekképviseleteknek.

230-CSC_6917.jpgDemján Sándor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) ügyvezető elnöke azt mondta: az érdekképviseletek közös célkitűzésének kell lennie, hogy a fizikai munka becsülete helyreálljon, mert sok helyen átrendeződött a munka szerkezete és a társadalom nem azokat becsülte meg, akik a termelő munkát végezték.
Kifejtette: egy demokráciában mindig szükség van érdekképviseletre, mert fel kell hívni a figyelmet a rossz döntésekre, amit a LIGA következetesen meg is tett.
Az ügyvezető elnök szerint a munkaadóknak is érdeke, hogy növeljék a szakszervezeti tagok számát, és hogy a kkv-knál is induljon meg a tagszervezés. Demján Sándor úgy vélte, mindenkinek ismernie kell a jogait, a vállalkozóknak be kell tartaniuk a törvényeket, a versenyszférában pedig olyan feltételeket kell teremteni, hogy a vállalkozások jövedelmezően tudjanak működni.

Sharan Burrow, a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) főtitkára üzenetben gratulált az évfordulóhoz, hangsúlyozva, hogy a LIGA aktív részese volt a rendszerváltás folyamatának és Magyarország uniós csatlakozásának is.

Józef Niemiec, az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkár-helyettese is kiemelte, hogy a LIGA fontos szerepet töltött be Magyarország átalakulásában, és a szakszervezeteknek a válság időszakában is fontos szerepük van.

230-CSC_7300.jpgPataky Péter, a december 6-án az Autonómok, a SZEF és az MSZOSZ egyesülésével megalakult Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke kiemelte: az átalakuló magyar szakszervezeti mozgalom meg fogja tartani a pluralitást, de a túlzottan szétdarabolt szerkezet helyett hatékonyabb szervezetrendszer jön majd létre. Ehhez nem egymás ellenségeinek kell lenni, hanem mindannyian a változás motorjának - mondta, hozzátéve: nem egymástól kell tagokat elvenni, hanem egymást erősítve kell elérni, hogy minél többen bízzanak újra a szakszervezetekben, s hogy egy pályakezdő számára természetes legyen belépni a szakszervezetbe.

A beszédek után  Gaskó István, a LIGA Szakszervezetek elnöke átadta a kiemelkedő szakszervezeti munkát végző tisztségviselők részére a Munkavállalókért aranyjelvényeket:

 • Dr. Dancsóné dr. Soós Ilona
 • Egyed Ferenc
 • Hoffmann Antal
 • Máthéné dr. Bertók Judit
 • Pátkai István
 • Pongó Géza
 • Tóth Tiborné
 • Tóthné Hoboth Mária

A Munkavállalókért aranygyűrű kitüntetésben részesült:

 • Alper László
 • Gál Rezső
 • Hangonyi Zoltán
 • Gaskó István részére Selmeczy György, a LIGA volt elnökségi tagja adta át a kitüntetést.

630-kituntetettek.jpg

Az ünnepség záróműsora Seregi: „Rómeó és Júlia Pas de deux” balett előadása volt, Felméry Lili és Leblanc Gergely előadásában. Az ünnepség után állófogadás keretében ünnepelhették a meghívott vendégek a LIGA Szakszervezetek megalakulásának 25. évfordulóját.