Minden munkahelyi balesetben megsérült munkavállalót képvisel a LIGA

2015 április 28-án, a Munkahelyi balesetben elhunyt és megsérült munkavállalók nemzetközi emléknapján együttműködési megállapodást kötött LIGA Szakszervezetek és az INNO RÉGIÓ Alapítvány.

Minden munkahelyi balesetben megsérült munkavállalót képvisel a LIGA

A LIGA Szakszervezetek tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók jogainak védelmére, melynek körében célul tűzte ki a munkavállalókat ért baleseti káresemények során nyújtandó szakszerű és hatékony jogi képviselethez való hozzájutás lehetőségét.

Az Alapítvány a rászorulók részére nyújt térítésmentesen érdekvédelemi, és jogvédelemi szolgáltatást. Ezen tevékenysége körében az Alapítvány nagy hangsúlyt fektet a személyi sérüléssel járó baleseti károsultak jogainak védelmére, különösen a kártérítéshez való joguk érvényesíthetőségére.

Az együttműködés célja, hogy a munkahelyi balesetekben megsérült munkavállalók, valamint a foglalkozási megbetegedést elszenvedett munkavállalók érdekeinek a képviseletét és védelmét a felek közösen megszervezzék.

Ennek keretében az Alapítvány díj, -és térítésmentesen megvizsgál minden egyes a LIGA Szakszervezetek által átadott jogesetet, melynek során a LIGA Szakszervezetek illetékes munkatársa, tagszervezete, partnere közreműködésével közvetlenül felveszi a kapcsolatot a károsult ügyféllel. Elemzést készít a károkozó felelősségre vonási lehetőségeiről, majd mindezek alapján értékelést fogalmaz meg a kárigény érvényesíthetőségének, behajthatóságának kimeneteléről, az igényérvényesítési eljárás várható időtartamáról és módjáról.

Az elkészült analízis alapján az Alapítvány felkéri a vele együttműködésben álló ügyvédi irodát, hogy az analízis alapján vállalja el az ügyfél jogi képviseletét a károkozóval (munkáltatóval) szemben.

A LIGA Szakszervezetek szerint nem csak arra kell felhívni a figyelmet, hogy a munkahelyi balesetek éves száma (19.661) elrettentően magas, és hogy statisztikailag ötnaponta meghalt valaki egy ilyen baleset következtében, de arra is, hogy a munkaügyi felügyeletek száma egyre csökken, miközben az ellenőrzések során évek óta az a tapasztalat, hogy a munkaadók 70-80%-a nem tart be minden munkavédelmi szabályt. Ennek ellensúlyozására a született a mai megállapodás is, amelynek eredményeként remélhetőleg nem csak a károsult munkavállalók járnak majd jobban, de a szabályszegő munkaadók száma is csökken.