Elnökségi határozatok Magyarország 2016. évi költségvetéséről

A LIGA Szakszervezetek mai elnökségi ülésén áttekintette és értékelte Magyarország 2016. évi költségvetési tervezetét és konvergencia programját, és a következő határozatokat hozta.

Elnökségi határozatok Magyarország 2016. évi költségvetéséről

A LIGA Szakszervezetek továbbra sem támogatja az egykulcsos személyi jövedelemadót, és felszólítja a kormányt, hogy az 1% pontos SZJA csökkentést csak átlagbér alatt keresők érvényesíthessék, valamint a fennmaradó összeget az életpályamodellel vagy más egyszeri bérjellegű juttatással nem támogatott ágazatok számára, bérfejlesztés céljára tegye elérhetővé.

A LIGA kezdeményezi, hogy a költségvetés benyújtásával haladéktalanul kezdje meg a kormány a 2016. évi bértárgyalásokat a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma keretein belül.

A LIGA ismét kezdeményezi, hogy a kormány tegyen intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy a költségvetési megszorítások a minimálbéren élőket ne érintsék, ugyanakkor a minimálbér belátható időn belül felzárkózzon a mindenkori létminimumhoz.

A LIGA kezdeményezi, hogy a kormány a közmunkaprogramra fordítani tervezett többletforrást a piaci foglalkoztatás támogatására fordítsa, egyúttal felszólítja a kormányt, hogy a közmunkásként „visszafoglalkoztatott” közalkalmazottak esetét vizsgálja ki és státuszukat megnyugtatóan rendezze.

A LIGA kezdeményezi, hogy a közmű társaságok által megfizetett közmű(vezeték)adó, ne érintse a közműszolgáltatók eredménymutatóit, a társaságokra kivetett újabb adók terhei ne a munkavállalókon legyenek behajtva.