VDSzSz pozícióvesztés a Ligában?

A VDSzSz ügyvezető elnöke úgy értékelte a június 5-i LIGA Tanácson történteket, hogy a szervezet pozíciót veszített az új tisztségviselők megválasztása után. Úgy tűnik elfelejtette, hogy a LIGA Szakszervezetek elnöke ma is VDSzSz tag, mi több, a VDSzSz Szövetség elnöke.

VDSzSz pozícióvesztés a Ligában?

A LIGA elnökségében amúgy jelenleg is felülreprezentált a VDSzSz, a LIGA elnökén kívül a Nyugdíjas bizottság és az Ifjúsági bizottság elnöke is VDSzSz tag, de mind a Számvizsgáló-, mind a Mandátumvizsgáló bizottságnak van VDSzSz-es tagja. Továbbá a június 5-én létrehozott Felügyelő bizottságba is bekerült egy VDSzSz-es tag.

Igaz, az említett tagok egy részét épp a VDSzSz ügyvezető elnöke kezdeményezésére a VDSzSz elnöksége azonnali hatállyal visszaküldette a MÁV-hoz dolgozni, munkaidő kedvezményüket visszavonva. Ezzel kissé ugyan megnehezítette dolgukat, de akkor épp nem aggódott a VDSzSz esetleges pozícióvesztése miatt az ügyvezető elnök.

Mindezek ellenére, vagy épp ezzel együtt, a VDSzSz pozíciói nagyon is erősek a LIGA Szakszervezetekben, igaz, minden LIGA tag örömére és hasznára, egyre gyarapodik a tábor, egyre többen csatlakoznak a közös érdekvédelemhez. Ez a gyarapodás pedig ahogyan növeli a LIGA érdekérvényesítő képességét makro szinten, úgy növeli tagszervezetei érdekérvényesítő képességét helyi és ágazati szinten. Így tehát röviden: minden LIGA tagszervezet pozíciója folyamatosan erősödik.