Tagszervezetek közt

A 2015. nyárvégi "Hatékony érdekképviselet és hálózatépítés" című egyhetes, érdekvédelmi szeminárium után, mely a szakszervezeti érdekképviseleti tevékenység hatékony ellátásához szükséges ismeretbővítést tűzte ki célul, a LIGA Szakszervezetek gazdasági alelnöke, Árkovics István beszélgetett a résztvevőkkel. Az itt felmerült gondolatokból adunk közre néhányat.

Tagszervezetek közt

Árkovics István elmondta, örül annak, hogy ennyi tisztségviselő vállalta az egész hetes szemináriumot, majd a LIGA Szakszervezetetek előtt álló kihívásokról beszélt, a sztrájktörvénnyel és a Munka Törvénykönyvével kapcsolatos tárgyalások folytatásáról, valamint a szervezet gazdálkodásáról. Végül feltette a kérdést, miben tudna a LIGA Szakszervezetek mint konföderáció segíteni a helyi és ágazati szervezetek munkáját.

A Postás Szakszervezet képviselője méltatta a konföderáció oktatási tevékenységét és a tanagyagok kidolgozásában és átadásában látta a szervezetek közötti együttműködés bővítésének lehetőségét. Elmondta, olyan kiadványokra van szükség, mint a lezajlott képzés kiadványai, csak terjedelmükben szűkebb változatban, hogy nagyobb kör is hozzáférhessen a tananyagok lényegi, tisztségviselőik számára leginkább hasznos részeihez.

A Központi Rendőr Szakszervezet képviselője a LIGA Likviditási kérdéseiről kért tájékoztatást. Árkovics István válaszában elmondta, az újságban megjelent híresztelések sok pénzügyi elemet összekevernek. A likviditási problémákat az okozza, hogy a magyar költségvetésében szereplő kétszer százmillió forintos összeget eddig is az év végén kapta meg a LIGA Szakszervezetek. A VDSZSZ-től felvett kölcsönt a LIGA kölcsönszerződéssel vette fel, amelyben az szerepel, hogy azt az állami támogatás megérkezésekor, de legkésőbb december 31-ig kell a szervezetnek visszafizetnie. Továbbá a tagdíjfizetési fegyelem sem mindig az elvárt mértékű.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Szakszervezete tisztségviselője felvetette, a tagszervezeteknek különböző, pénzügyi-, gazdasági-, a tagdíjfizetéssel kapcsolatos problémái vannak, ezért a LIGA központban ki kellene alakítani egy tanácsadóközpontot, egy „Központi eligazítót”, amely pontosan tájékoztatná a tagszervezeteket hová forduljanak, ki a felelős egyes kérdésekért.

A Lear Corporation szakszervezeti tisztségviselője az alacsony szintű vállalati szervezettség problémakörét ecsetelte. Felvetése szerint a helyi szervezésben sokat segítene, ha a magasabb szintek jobban kapcsolódnának a helyi szervezetekhez. Elmondta, több képzésre lenne szükség, hiszen a tisztségviselők nem csak a képzésekből profitálnak, hanem az előadások közötti beszélgetésekből is.

Felmerült, hogy a szakszervezeti tagokat nem kedvezményekkel kell a szervezethez csábítani, de jó ötlet a LIGA kártya. Viszont a kedvezményekről bővíteni kell a tájékoztatást, és célirányosan fölmérni, hogy a LIGA tagszervezeteinknek milyen kedvezményes hálózatai vannak, annak érdekében, hogy ezeket a kedvezményeket össze lehessen vonni. A Postás Szakszervezet részéről elhangzott, hogy a szervezetnek a kedvezményes fizetőhelyek körébe még a temetkezési szolgáltatókat is sikerült bevonni az ország 70 szolgáltatójánál.

A Dédász szakszervezet képviselője a „potyautas problémát” vetette fel, hiszen, ha minden tag részesülhet azokból az eredményekből, amelyet a szakszervezet kivív, ez csökkenti a csatlakozók számát. Véleménye szerint fel kell tárni, hogy más országok milyen eredményeket értek el a szakszervezetre vonatkozó kedvezmények, vagy egyéb kérdésekben, például kollektív szerződéskötési díj stb.

A vízművektől érkezett szakszervezeti képviselők elmondták, a helyi szervezetek szoros kapcsolatban vannak a szövetséggel, de külön jogászuk is van, annak érdekében, hogy lefedettséget növeljék. Ez az ágazatban elég magas, de Magyarországon a cégek legnagyobb részénél a munkavállalók sehová sem tartoznak. Ahol igazán segíteni kellene, a szakszervezetek nincsenek jelen, olyan helyeken, ahol azt sem tudják, mi az a pihenőidő, ahol nincs üdültetés, nem létezik munkavédelmi felszerelés, például bakancs. Ezért arra lenne szükség, hogy a szakszervezetek kifelé kommunikáljanak, hogy az ország nagyobb részén is megismerjék őket.

300-DSCN7.jpgA PADOSZ képviselői három kritikát fogalmaztak meg a konföderációs szint munkájáról. Az egyik a belső viszály, és ennek a médiában való tálalása; ha az érdekképviseleti világ nem tud a maga között rendet tenni, akkor nem tud hatékonyan érdeket képviselni. Ugyanolyan aktívan kell az érdekvédelmi kérdéseket felvetni, amilyen aktivitással támadják a LIGA Szakszervezeteket. A másik kritika a jogszabály módosítások elmaradása. Ha a konföderáció nem tud hatékonyan részt venni az országos érdekegyeztetésben, akkor kell olyan stratégiát kidolgozni, amely számol ezzel. Az érdekképviseletet más kontextusba kell helyezni, hiszen ha a szakszervezetek nem tudnak sikereket felmutatni, akkor nem tudják bővíteni a tagságot. A potyautas rendszert meg kell szüntetni, és tájékoztatni kell az embereket arról, hogy milyen harcok árán sikerült például a prémiumokat kifizettetni. A harmadik kritika a demonstrációk, tüntetések időpontjával és szervezésével volt kapcsolatos. Elhangzott, nagyobb tömeg kell, de a vidékieknek Pestre föl kell jutni és ez munkaidőben szinte lehetetlen. Továbbá fontos a tüntetések összehangolása, ne szűk csoportok tüntetessenek egymást követő napokon, hanem, ha lehetséges, a követeléseket egységesíteni kell és nagy tömegtüntetéseket tartani.
Elhangzott, ha a munkavállalók pozitív példákkal, megnyert jogesetekkel találkozhatnának, nagyobb valószínűséggel lépnének be a szakszervezetekbe a munkavállalók.

Ezt követően a résztvevők értékelték a szemináriumot, amelyről elmondták, jól összeszedett tréningen vettek részt, jók voltak az előadók, akik igyekeztek színessé tenni a leadott ismeretanyagot. Hasznos volt az is, hogy más tagszervezetek képviselőivel tanultak együtt, mert így megismerhették egymás gondjait. Hozzátették, a jövőre nézve fontosa a tagtoborzási technikák oktatása, és az, hogy a LIGA Szakszervezeteknek kiemelt célja kell, hogy legyen a szakszervezetek társadalmi megítélésének javítása.

K.L.


Képek: