Sajtó-helyreigazítás

A Magyar Hírlap 2015. szeptember 14-én „Tagdíj- és bizalomvesztés a Ligánál” című cikkében olyan információkat jelentetett meg, melyek valóságtartalmáról egyrészt nem győződött meg - és meg sem próbált meggyőződni -, másrészt a cikk alapjául szolgáló dokumentumok egyértelműen csak törvénytelen módon kerülhettek a birtokába.

Sajtó-helyreigazítás

A LIGA Szakszervezetek ezért a 2010. évi CIV. - a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló - törvény 12. bekezdése alapján élni kíván sajtó-helyreigazítási jogával. Amennyiben a Magyar Hírlap ettől elzárkózik, a LIGA Szakszervezetek minden jogi eszközzel élni fog, a sajtó-helyreigazítási pertől a jó hírnév megsértése miatti kártérítési perig, továbbá a MÚOSZ etikai bizottsága elé is viszi az ügyet.

A Magyar Hírlap a cikk címében valótlanul állította, hogy „Tagdíj- és bizalomvesztés a Ligánál” - ugyanis sem tagdíjvesztés, sem bizalomvesztés nem áll fenn, folyamatos a csatlakozási kérelmek beérkezése, míg kilépések nincsenek.

A Magyar Hírlap cikkében valótlanul állította, hogy „a százhét Liga-tagszervezet közül negyvenkilencnek van tagdíjelmaradása, ami nem jelent ugyan hivatalos kilépést, ám aktív tagnak sem minősíthető az ilyen szervezet” hiszen az Alapszabály nem így rendelkezik.

A Magyar Hírlap cikkében az idézett mondat félreérthetően azt sugallja, hogy a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár gazdálkodásával kapcsolatban folyik nyomozás, miközben ez nem igaz. A nyugdíjpénztár gazdálkodását amellett, hogy felügyeleti szerve - az MNB - a tavalyi év során ellenőrizte és rendben találta, kiemelkedő teljesítményt nyújtott tagjai számára. (taglétszám- és bevétel növekedés, hosszútávon is inflációt meghaladó nyereség).
Halasi Zoltán, a VDSZSZ Szolidaritás elnöke azt is közölte, információik szerint több pénztártag kezdeményezte Gaskó visszahívását a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottságából, illetve elnöki posztjáról, mivel megismerték azokat a dokumentumokat, amelyeket a VDSZSZ Szolidaritás új vezetése eljuttatott a nyomozó szervekhez.

Kérjük, hogy a Magyar Hírlap mind a nyomtatott, mind online felületén a következő közleményt jelentesse meg, az eredeti cikkel megegyező formátumban.

A LIGA Szakszervezetek az elmúlt hónapok során nem zárt ki tagszervezetet a soraiból, sem tagszervezetei nem léptek ki, így taglétszáma nem csökkent. A valóságban ezzel ellentétes folyamatok zajlanak most is, így rendszeresek az új tagfelvételi kérelmek a LIGA Szakszervezetek soraiba.

A Magyar Hírlap által forrásként megjelölt dokumentumok törvénytelenül, megtévesztő módon és visszaélésszerűen kerültek felhasználásra, egy olyan szervezet által, amely nem tagja a LIGA Szakszervezeteknek. Mivel a Magyar Hírlap újságírója rendszeresen foglalkozott a LIGA Szakszervezetek és a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás ügyeivel, pontosan tisztában kellett lennie a ténnyel, hogy az adatok egyrészt törvénytelenül kerültek a kezébe, másrészt valótlanok. A Magyar Hírlap újságírója és szerkesztője mindezen tények ismeretében sem próbálta az információ hitelességét ellenőrizni, a cikkben érintett másik felet megszólaltatni. Ezzel különösen súlyosan vétett a sajtóetika szabályai ellen.

A LIGA Szakszervezetek - ahogyan azt már korábban is nyilvánosságra hozta - áll bármilyen hatóság vizsgálata elé, ugyanakkor elítéli a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás elnökének és alelnökének magatartását, amellyel nagy nyilvánosság előtt, folyamatosan próbálják aláásni a magyarországi szakszervezeti mozgalmat.