Az új Ptk. miatt változtatni kell a szakszervezeti alapszabályokon!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szakszervezetek 2016. március 15. napját követően már csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alapszabály alapján működhetnek!

A 2013.évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről (Ptké.) 11.§-a alapján a Ptk. hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett szakszervezetek, valamint azok szövetségei, mint egyesületek számára a 2014. március 15-ét követő első létesítő okirat (alapszabály) módosítással egyidejűleg kötelező elvégezni mindazon rendelkezések felülvizsgálatát és módosítását, amelyek nem felelnek meg az új Ptk. vonatkozó szabályainak.

Javasoljuk, hogy a már meglévő alapszabályok átdolgozása során felmerülő konkrét kérdéseitekkel 2015. november 1-jét követően forduljatok a régiós referens kollégákhoz (elérhetőségüket a honlapon közzétesszük) vagy keressétek a LIGA Központi Irodáját!


Letölthető dokumentumok:

EGYESULET_ALAPSZABALYA.doc