Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Sajnos nem túl vidám időszakra esik idén a húsvét, sok szomorú vagy dühítő dolog történt mostanában. De az élet nem áll meg, például vannak, akik ünnepnapokon is dolgoznak. És lesznek akik sztrájkolni kénytelenek. De az ünnep attól még ünnep marad, és reméljük, hogy minden tagunk és munkavállaló számára lesz legalább egy kis idő, amikor családjával és barátaival együtt kellemesen tudja tölteni a húsvéti ünnepeket!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Először is gondoljunk azokra, akiknek Húsvétkor is dolgozniuk kell. Lássuk, hogy a húsvéti ünnepek alatt milyen esetekben lehet dolgoztatni a munkavállalókat, és milyen díjazás jár a munkaszüneti napokon végzett munkáért?

A munka törvénykönyve taxatíve felsorolja a munkaszüneti napokat, és arról is rendelkezik, hogy munkaszüneti napra milyen esetekben osztható be rendes munkaidő. Erre kizárólag

  • a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,
  • az idényjellegű,
  • a megszakítás nélküli munkakörben,
  • a társadalmi közszükségletet kielégítő (például közművek, tömegközlekedés), vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához - a szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges munkavégzés esetén (például nemzetközi ügyfélszolgálatnál dolgozó munkavállaló), illetve
  • a külföldön történő munkavégzés során van lehetőség.

A munkáltató vagy a munkakör akkor minősül munkaszüneti napon is rendeltetése folytán működőnek, ha

  • a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján (például vendéglátás, benzinkút, idegenforgalom, mozi, hotel), vagy
  • baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor (pl. őrző-védő szolgálat, orvosi ellátás).

Idényjellegű a munkáltató tevékenysége, ha a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik (például aratás, szüret).

A munkáltató tevékenysége megszakítás nélküli, ha naptári naponként 6 órát meg nem haladó tartamban vagy naptári évenként kizárólag a technológiai előírásban meghatározott okból, az ott előírt időszakban szünetel és

  • társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás biztosítására irányul (például víz, távhő, közlekedés, távközlés), vagy
  • a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható.

A munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén 100 százalékos bérpótlék illeti meg. A bérpótlék minden esetben jár, független attól, hogy a fent felsorolt lehetőségek közül melyik alapján rendelte el a munkavégzést a munkáltató. A munkavállaló részére 100 százalékos bérpótlék jár a húsvét- vagy a pünkösdvasárnap, vagy a vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén.

Munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén 100 százalék mértékű bérpótlék jár a dolgozó részére. A bérpótlék mértéke 50 százalék, ha a munkáltató másik heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) biztosít.

A munkaszüneti nap után - ha ezen a napon a munkavállaló nem dolgozott - nem jár külön díjazás, távolléti díj a munkavállalónak, kivéve azt az esetet, ha óra- vagy teljesítménybérben foglalkoztatják, és a hétköznapra eső munkaszüneti nap miatt csökkenne a teljesítendő munkaideje.