Cafeteria: bér vagy utalvány?

Holnap a kormány várhatóan átalakítja a cafeteria-rendszert, ezért a LIGA Szakszervezetek tegnap eljuttatta javaslatait a döntéshozóknak. Információink szerint a kormány a béresítené az utalványokat, a LIGA javaslat viszont a jelenlegi rendszert módosítaná.

Cafeteria: bér vagy utalvány?

A LIGA Szakszervezetek álláspontja a választható béren kívüli juttatások rendszerének átalakításához

Az eddig felmerült elképzelésekben három egymástól független kérdéskör merült fel. Ezeknek az egy koncepcióba foglalása számos félreértést okozott, ezért javasoljuk ezek különválasztását.


1. Az Európai Uniós eljárás csak az Erzsébet Utalvánnyal és a SZÉP-kártyával foglalkozott. Ezeknek sem a tartalmát, hanem az utalvány, kártya forgalmazásának módját kifogásolják.


2. A választható béren kívüli juttatások társadalmilag kívánatos célok eléréséhez járulnak hozzá. Az állam által nyújtott kedvezmények ezt az irányított pénzköltést segítik elő, ez a lehetőség beépült a munkáltatói és a munkavállalói gondolkodásmódba is.


3. A fenti két problémakörtől teljesen független az, hogy a magyar munkavállalók bér és jövedelmi helyzete méltánytalanul alacsony.


A megoldás elősegítése érdekében, kapcsolódva az előbbi problémakör szétválasztáshoz, az alábbi javaslatokat tesszük:

1. A béren kívüli juttatások rendszerét és a béremelések szabályozási eszközökkel történő ösztönzését szét kell választani egymástól.


2. A társadalmilag kívánatos célok elérését elősegítő béren kívüli juttatások rendszerét a továbbiakban is célszerű fenntartani. Ilyen célnak tekintjük a SZÉP-kártya nyújtotta pihenési, rekreációs és étkezési lehetőséget, az Erzsébet utalványhoz kapcsolódó élelmiszervásárlást és az öngondoskodást ösztönző önkéntes pénztári támogatásokat.


3. A 2. pontban megfogalmazott célok elérhetők az EU-elvárások teljesítése mellett, ha a SZÉP-kártya felhasználása kiterjedne az élelmiszervásárlásra is és a kártyaforgalmazás piaca megnyitásra kerülne. A választható béren kívüli juttatások körébe ezután minimálisan a SZÉP-kártya nyújtotta lehetőségek és az önkéntes pénztári támogatások tartoznak. Természetesen ezek bővítése is kívánatos lenne.


4. Az adórendszer vitájához kapcsolódva kívánatosnak tartanánk egy bérfelzárkóztatási koncepció létrehozását és támogatását, mely elsősorban a legrosszabb helyzetben lévő munkavállalók helyzetén javítana.
Reméljük, hogy elképzelésünk találkozik a döntéshozók akaratával is és sikerül megőrizni egy társadalmilag elismert jól működő rendszert.


Budapest, 2016. április 25.

LIGA Szakszervezetek