Életpályák

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács 2016. május 18-i ülésén a költségvetésben, az adórendszerben és az életpályákban tervezett változásokról volt szó. A munkavállalói oldal képviselői kritizálták, hogy 187 ezer közalkalmazott kimarad az illetményemelésből.

Életpályák

(Képünkön az "Ez az OKÉT nem OK!" szabadtéri sajtótájékoztatója. 2016. február 11.) 

A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Adorján Richárd tájékoztatta a résztvevőket az életpályamodellek bevezetéséről. Elmondta, 2015 júliusától elindult az új rendvédelmi életpályamodell, itt új előmeneteli, illetmény és teljesítményértékelési rendszert állított fel a kormány. Az életpálya átlagosan 30 százalékos emeléssel indult, majd ezt követően 5 százalékkal nőttek az illetmények.

Szintén 2015 júliusától indult az új honvédelmi életpályamodell, amely keretében az életpálya 30 százalékos emeléssel indult, majd 2016-ban erre újabb 5 százalék rakódott. 2017-ben újabb 5 százalékos emelésre kerül sor. A fegyveres és rendvédelmi területen dolgozó közalkalmazottak pedig 2015 és 2016. évben is 55 százalékos emelésben részesültek.

Az állami tisztviselői életpálya modell bevezetése 2016 júliusától kezdődik, amely az első körben a járási hivataloknál foglalkoztatott 17 ezer főre, 2017. január 1-jétől a megyei Kormányhivataloknál foglalkoztatott közel ugyanakkor a létszámra terjed ki. Az életpályamodell bevezetésével a járási hivataloknál várhatóan 37 százalékkal, a megyei hivataloknál 24 százalékkal nőnek az illetmények.

A Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozóinál a kormány háromlépcsős életpálya bevezetésére kerül sor, amely 22 ezer főt érint. A tervek szerint az életpálya három év alatt összességében 50 százalékos illetményemelkedést jelent.

Folytatódik a pedagógus életpálya, minden évben emelkedik a pedagógusok bére nem kis részben azért, mert a fokozatosan kiteljesedő minősítési rendszernek köszönhetően a pedagógusok magasabb fizetési kategóriában kerülnek. A 2017. évi költségvetés számol a 2017. január elsejétől a 7 évvel az öregségi nyugdíjkorhatár előtt álló Pedagógus I. kategóriába tartozó pedagógusok II. kategóriába sorolásának többletkiadásaival.

Bérfejlesztésben részesülnek 2017-ben az egészségügyi dolgozók is. 2016-ban a kórházakban és szakrendelő intézetekben foglalkoztatottak bruttó béremelése átlagosan 27 százalékkal nőtt. 2016-ban az itt bevezetett „mozgóbér” nő, a fiatal szakorvosok részére pedig új támogatzási forma kerül bevezetésre, a szakvizsga megszerzését követően az orvosok 5 évig 151 ezer forint támogatásban részesülnek.

A felsőoktatásban az oktatói kutatói és tanári munkakörben dolgozók számára 2016-ban 15 százalékos, majd 2017-ben és 2018-ban további 5-5 százalékos bérrendezést tervez a kormány.

A szociális ágazat bérfejlesztésének keretében 2015. július 15-től bevezetésre került egy kiegészítő pótlék, amely 65 ezer dolgozó számára jelentett bérkiegészítést. A kiegészítő pótlék összege 1 650 és 68 722 forint között változik, és ez több mint 66 ezer fő számára biztosít átlagosan 16 ezer forint bérkiegészítést.

Az ülésen a szakszervezetek ismételten hiányolták a közalkalmazotti bértábla emelését. A kormány kifejezte, a bértábla emelése helyett életpályamodellek bevezetésében gondolkodik, amelyet lépésenként vezet be. A munkavállalói oldal hangsúlyozta, nem tartható, hogy 187 ezer közalkalmazottat nem érint semmilyen megállapodás, és elfogadhatatlan, hogy legyenek olyan közszolgálati dolgozók, akik semmilyen illetményemelést nem kapnak. A kormány képviselői válaszukban kifejtették, ha a kormány „szétosztja”az illetményemelés összegét, akkor nem marad forrás a jelenlegi életpályamodellekre.

-l-