A kormány hívjon össze VKF ülést a foglalkoztatás növeléséről!

Nagyok a foglalkoztatási gondok Magyarországon. Varga Mihály a közelmúltban kifejtette, az ország foglalkoztatási gondjainak egy részére a járulékcsökkentés nyújthatna megoldást, a tárca ezért vizsgálja, milyen mértékben lehetne mérsékelni a járulékokat. A munkáltatók üdvözölték a felvetést, az alábbiakban a LIGA Szakszervezetek augusztus 16-i sajtóközleményét közöljük.

Varga Mihály járulékcsökkentési javaslatával kapcsolatban a LIGA Szakszervezetek szükségesnek látja hangsúlyozni, hogy a járulékcsökkentés kérdését a foglalkoztatás növelése céljának kell alárendelni.

A LIGA Szakszervezetek ezért kéri, hogy a kormány haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat a foglalkoztatás helyzetéről a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán, vonja be a tárgyalásokba a munkáltatókat és a munkavállalókat képviselő szervezeteket mint olyan szervezeteket, akik javaslataikkal érdemben segíthetik a foglalkoztatási problémák kezelését.

A felmerült javaslattal kapcsolatban a LIGA Szakszervezetek felhívja a figyelmet néhány fontos kockázati tényezőre.

Közismert, hogy a bruttó munkaerőköltség európai összehasonlításban is rendkívül magas, amit elsősorban a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó okoz. Érezhető tehercsökkenés ennek az adónak a jelentős mérséklésével érhető el, ami viszont veszélyezteti a nyugdíjrendszer és az egészségügyi ellátó rendszer működését. Nem kétséges, hogy ezt a forráskivonást pótolni kell, ennek költségvetési fedezete azonban jelen pillanatban nem látszik.

A kitűzött cél, a hazai foglalkoztatási helyzet javításának szükségessége nem kérdőjelezhető meg. Kérdés azonban, hogy a járulékcsökkentés eszközével mindez megvalósítható-e.

Ennek eldöntéséhez elsősorban azt kell elemezni, hogy van-e egyáltalán jelentős mozgósítható tartalék a nem foglalkoztatottak körében. Ennek hiányában ugyanis félő, hogy az intézkedés csak a profitot növelné, miközben jelentős problémákat okozna a költségvetésnek.

Mindezen kétségeket csak egy átfogó helyzetelemzés és hatástanulmány megvitatása oszlathatná el.

A LIGA Szakszervezetek úgy látja, a járulékcsökkentés csak akkor tölti be a foglalkoztatáspolitikai célját, ha lehetőséget ad a munkáltatóknak új munkaerő felvételére, illetve, ha a lecsökkent járulékot a munkáltatók béremelésre fordítják, amely intézkedés - végső soron - a vásárlóerőt növelve a gazdaság fejlődését teszi lehetővé.

Budapest, 2016. augusztus 16.

                                                                                                                       Mészáros Melinda
                                                                                                                                 elnök
                                                                                                                   LIGA Szakszervezetek