A munkavédelem jövője

Önálló munkavédelmi hatóság szükséges - a LIGA Szakszervezetek véleménye „A munkavédelem nemzeti politikája 2016-2022” című kormány előterjesztésről.

A LIGA Szakszervezeteket aggodalommal tölti el, hogy Magyarországon a munkabalesetek száma évről évre nő, és munkavédelmi hatóság például 2015-ben a munkáltatók 83,5 százalékánál talált szabálytalanságot.

A LIGA Szakszervezeteket aggodalommal tölti el, hogy Magyarországon a munkabalesetek száma évről évre nő, és munkavédelmi hatóság például 2015-ben a munkáltatók 83,5 százalékánál talált szabálytalanságot.

A LIGA Szakszervezetek meggyőződése, hogy ezt a káros folyamatot meg kell állítani. Ebben lehet mérföldkő „A munkavédelem nemzeti politikája 2016-2022” című dokumentum. A munkavédelem hosszú távú céljainak meghatározása kormányokon átívelő kérdés, így annak érdekében, hogy hatékonyan kezeljük, és megfordítsuk a káros trendeket, a Liga véleménye szerint - és erről a szakma is így gondolkodik - önálló munkavédelmi szervezeti rendszer kiépítésére, Országos Munkavédelmi Hatóság felállítására van szükség.

Ma a munkaügyi ellenőrzés ritka (a munkáltatók kevesebb, mint 2 százalékára tered ki), a hatósági ellenőrök száma kevés. A LIGA Szakszervezetek véleménye szerint meg kell erősíteni a hatósági ellenőrzést, a mostani néhány száz főről a korábbi létszámára, megközelítőleg a jelenlegi létszám négyszeresére kell felemelni az ellenőrzést végző alkalmazottak számát. Tekintve, hogy az ellenőrzésre váró szervezetek száma nagy, amellett, hogy fejleszteni kell az ellenőrzés tárgyi és személyi feltételeit, fokozott hangsúlyt kell fektetni a kis és középvállalkozások ellenőrzésére.

A munkaügyi ellenőrzés során a szakszervezeteknek szerepet kell biztosítani, országos szinten az ellenőrző hatóság munkájának átláthatóvá tételével, az ellenőrzési koncepciók, ütemtervek megvitatásával, valamint az ellenőrzések tapasztalatainak megosztásával. Helyi szinten újból biztosítani kell a munkavédelmi ellenőrzési jogot a szakszervezetek számára.

A kormány előterjesztését tekintve a LIGA Szakszervezetek támogatja a kockázatalapú ellenőrzéseket, illetve az önálló balesetbiztosítási ág megteremtését. Ennek a rendszernek keretein belül kell megteremteni - estlegesen rövidebb, könnyített foglalkoztatási formák megteremtésével - a fokozott fizikai és pszichikai terhelésnek kitett munkavállalók helyzetének rendezését is.

A LIGA Szakszervezetek véleménye szerint a jövőben be kell azonosítani, kik a veszélyeztetett munkavállalók, és olyan törvényi intézkedéseket kell szorgalmazni, amely megteremti az érintett munkáltatók foglalkoztatási körülményeinek javítását. Ugyanakkor, ha bekövetkezik egy foglalkoztatási megbetegedés, akkor biztosítani kell, hogy a kialakítandó rendszer megfelelő ellátást nyújtson a munkaképességét részben vagy egészben elvesztő munkavállalók számára.

A LIGA Szakszervezetek fontosnak tartja, hogy a Nemzeti Politika mielőbb kiegészüljön a fenti elemekkel, és azt a kormány mielőbb elfogadja.

A LIGA Szakszervezetek javasolja, hogy a Kormány a Politika kihirdetését követően készíttessen egy időarányos intézkedési tervet a Nemzeti Politika végrehajtására, valamint hozzanak létre - a Miniszter Elnökség közvetlen irányításával - egy Tárcaközi Bizottságot a Nemzeti Politika intézkedési terve végrehajtásának ellenőrzésére, a szükséges intézkedések meghozatalára.