Tegyük versenyképessé az országot a munkavállalók számára is!

A LIGA Szakszervezetek sajtóközleménye, amelyben üdvözli a a Nemzeti Versenyképességi Tanács megalakítását, de véleménye szerint elengedhetetlen, hogy az érintett miniszterek, gazdasági szervezetek, oktatási és tudományos intézmények mellett, a munkavállalók képviselői is részt vegyenek a testület munkájában.

Tegyük versenyképessé az országot a munkavállalók számára is!

A LIGA Szakszervezetek egyetért a kormány helyzetértékelésével, amely szerint sürgősen változtatni kell azon a helyzeten, hogy Magyarország a nemzetközi versenyképességi rangsorban hátul helyezkedik el (a 28 tagú Európai Unióban a 25. helyén áll). Ezért üdvözli a Kormány 1538/2016. (X. 13.) Korm. határozatát a Nemzeti Versenyképességi Tanács létrehozásáról. A határozat kimondja, hogy szükség van ilyen intézményre, mert „a szakmai fórumot biztosító nemzeti versenyképességi testületek képesek elősegíteni a versenyképességet javító szakpolitikák és szerkezeti reformok megalapozását, kidolgozását és társadalmi elfogadottságát”.

A LIGA Szakszervezetek véleménye szerint a versenyképesség mellett Magyarországon az immár akuttá váló, a gazdaság fejlődését akadályozó munkaerőhiány is olyan probléma, amelyet nem lehet önmagában a kormány intézkedéseivel kezelni. Mindez egy átfogó, társadalmi és gazdasági stratégia kidolgozását kívánja meg, illetve szükségessé teszi az érintett gazdasági és társadalmi szervezetek közös gondolkodását és közös erőfeszítéseit.

A LIGA Szakszervezetek egyetért a miniszterelnök legutóbbi kijelentésével, miszerint „a kormány egymagában nem tud jó gazdaságpolitikát készíteni”, és üdvözli azt a kormányzati szándékot, miszerint a kormány a gazdasági élet szereplőivel a versenyképességről szóló megállapodást szeretne kötni. A versenyképesség alakulásáról folyó párbeszédnek és a versenyképesség javítására irányuló kezdeményezéseknek intézményesített fórumra van szüksége. A LIGA Szakszervezetek meggyőződése szerint elengedhetetlen, hogy az érintett miniszterek, gazdasági szervezetek, oktatási és tudományos intézmények mellett, a munkavállalók képviselői is részt vegyenek ebben a testületben.

A LIGA Szakszervezetek híve a gazdaság szereplőivel történő megállapodásnak, ugyanakkor a gazdaság szereplői közé a jól képzett munkavállalókat, mint a gazdasági értékek létrehozóit, és a gazdasági növekedés legfontosabb tényezőit is beleérti. Mindezekért kifejezi, hogy kész részt venni a versenyképességről szóló megállapodásban, lehetőleg az október 31-ig létrehozandó Versenyképességi Tanács tagjaként.

A LIGA Szakszervezetek Elnöksége

(Az ábrán, amelyet a portfolio.hu honlapról idézünk, a függőleges tengelyen nem százalékos értékek, hanem abszolút helyezési értékek szerepelnek. Magyarország a globális versenyképességi ranglistán jelenleg "a világ 69. legversenyképesebb gazdasága".)