Ne járjon rosszul senki

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács 2017. november 29-i ülésén a szakszervezetek szót emeltek bérintézkedésekből kimaradt közszférás munkavállalókért, a diplomás minimálbér bevezetéséért, a bérkompenzációs rendszer károsultjaiért, vagy a korhatár előtti ellátásban részesülők kereseti plafonjának eltörléséért is.

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács 2017. november 29-ei ülésén első napirendként a munkavállalói oldal előterjesztésében a bérintézkedésekből kimaradt közszférás munkavállalók helyzetének megtárgyalásra került sor. A kormány nem támogatta azt a szakszervezeti javaslatot, hogy ezek a munkavállalók egységesen részesüljenek béremelésben. Újból kifejtették azt az álláspontjukat, hogy a költségvetés adta lehetőségek figyelembevételével az egyes munkavállalói csoportokat külön-külön kezelik. Kiemelt téma volt az önkormányzati tisztségviselők jelentős bérelmaradása. Ennek kapcsán az önkormányzati oldal is béremelést szorgalmazott. Véleményük szerint ennek elmaradása esetén az önkormányzatok jelentős része működésképtelenné válhat.

A diplomás minimálbér bevezetéséről szóló vita során a résztvevők között egyetértés alakult ki atekintetben, hogy a javaslat megfontolására érdemes és minden szinten meg kell kezdeni erről az egyeztetéseket. A kormány képviseletében dr. Simon Attila Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár hangsúlyozta, hogy a diplomás minimálbér bevezetéséről meg kell kérdezni a versenyszféra munkáltatóit is.

A testület újból napirendre tűzte a bérkompenzációs rendszer kivezetésének lehetőségét (ismert, hogy erre az egykulcsos személyi jövedelemadóra való áttérés miatt volt szükség). A kormány részletesen bemutatta az eddig felmerült három megoldás előnyeit és hátrányait. Ez alapján a résztvevők arra a következtetésre jutottak, hogy egyik elképzelés sem megfelelő mivel vagy alkotmányossági problémák vetődnek fel, vagy egyes munkavállalók esetében jövedelemcsökkenés következne be. A munkavállalói oldal ragaszkodott ahhoz, csak olyan rendszerhez járul hozzá, mely egyetlen munkavállalónál sem okoz jövedelemcsökkenést. A résztvevők egyetértettek abban, hogy 2018-ban még fennmarad az eddigi rendszer, és tovább keresik a probléma megoldását.

Következő napirendi pontként a közszolgálat helyzetéről szóló előterjesztés áttekintésére került sor. A téma komplexitását figyelembe véve az oldalak abban állapodtak meg, hogy az egyes kérdések (érdekegyeztetés helyzete, bérrendszerek, jogállási törvények, életpályák stb.) áttekintése komoly előkészítést és elemzést igényel. Emiatt 2018 elején egy a kormány által előkészített ütemterv szerint külön-külön kerülnek a testületek elé ezek a kérdések.

Az OKÉT ülésének utolsó napirendi pontja a korhatár előtti ellátásban részesülőkre vonatkozó kereseti plafon eltörlésére vonatkozó szakszervezeti javaslat megvitatására volt. Dr. Simon Attila tájékoztatta a résztvevőket, hogy erről a kérdésről nincs kormánydöntés, egyben jelezte, hogy a kormány dolgozik a nyugdíjasok foglalkoztatásának megkönnyítésén.