Akik a béremelésből kimaradtak

2018. április 11-én ülésezett az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) szakértői Bizottsága. Az ülés annak a 150-200 ezer közszolgálati dolgozó helyzetét tárgyalta meg, akik a béremelésekből kimaradtak.

Akik a béremelésből kimaradtak

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) munkavállalói oldala már több alkalommal kezdeményezte a központi bérintézkedésekből kimaradó közszolgálati munkavállalók helyzetének rendezését. A korábbi viták során a kormányzati oldal is elismerte, hogy a közel 700 ezer közszolgálati munkavállaló közül 150 ezer munkavállaló már 10 éve nem részesült központi béremelésben. A probléma megoldását nehezíti, hogy szinte valamennyi közszolgálati szakmában, ágazatban találhatók ilyen munkavállalók.

A munkavállalói oldal 2018 márciusában újból kezdeményezte az OKÉT összeghívását a megoldás érdekében. Az oldal ezen az ülésen szerette volna áttekinteni egy esetleges közszolgálati diplomás bérminimum bevezetésének lehetséges hatásait is.

A kormányzati oldal első körben szakértői bizottság létrehozását javasolta, melynek első ülésére - az önkormányzati oldal elfoglaltsága miatt - 2018. április 11-én került sor. Az ülésen egyetértés alakult ki abban a tekintetben, hogy a lehetséges megoldási alternatívák kidolgozásának alapfeltétele az érintettek pontos számbavétele. A munkacsoport megbeszélése során világossá vált, hogy több nagy csoportba sorolhatók a béremelésből kimaradt munkavállalók.

Az önkormányzati tisztségviselők esetében egy feladatfinanszírozási problémáról van szó. A központi államigazgatásban dolgozók helyzetét a tervezett életpályatörvény 2019. január 1-jei hatálybalépése javíthatja. A legnehezebben azonosítható csoportba a különböző ágazatokban és intézményekben foglalkoztatott műszaki, technikai adminisztratív dolgozók tartoznak. Ők döntően közalkalmazottak, de egy részük a Munka Törvénykönyve alá tartozik.

Világossá vált, hogy vannak olyan munkavállalók is, elsősorban a kulturális és közművelődési területén, akik kulturális pótlék címen kapta jövedelem-kiegészítést, de ezzel nem sikerült megnyugtatóan rendezni a bérezésüket.

A kormányoldal vállalata, hogy a következő szakértői összejövetelre elkészíti a részletes problématérképet.

A napirendhez kapcsolódóan a munkavállalói oldalról felmerült az a javaslat, amely szerint az összes közszolgálati dolgozó helyzetén kellene javítani. Ennek eszköze lehetne a minimálbéren, garantált bérminimumon és a közszolgálati diplomás bérminimumon alapuló új bértábla rendszer. A kormányzati oldal véleménye szerint első körben a kimaradók problémáját kell megoldani. Nem elvetve az összes közszolgálati dolgozóra vonatkozó javaslatot, a kormányzati felvetéshez csatlakozott az önkormányzati oldal is.

A kormányzati oldal a korábbi munkavállalói javaslatnak megfelelően azt is vállalta, hogy a következő ülésre készít egy modellszámítást. Ebben megvizsgálja, hogy a diplomás bérminimum bevezetése milyen hatással lenne a különféle közszolgálati bérrendszerekre, illetve az azok hatálya alá tartozó munkavállalókra. A munka folytatására az elemzések elkészülte után kerül sor.


H.L.

Fotó: Oláh Tibor MTI