Guy Ryder: Kevesebb megszorításra, több befektetésre van szükség

Amennyiben nem tesznek megfelelő intézkedéseket a fiatalok foglalkoztatási válságának megoldása érdekében, az társadalmi erőszakhoz vezethet és lerombolja a fenntartható növekedésbe vetett hitet. A világ nem engedheti meg magának ezt az árat, jelentette ki Guy Ryder, az ILO Főigazgatója egy, a fiatalok foglalkoztatásról tartott szemináriumon Budapesten.

Guy Ryder: Kevesebb megszorításra, több befektetésre van szükség

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) vezetője, Guy Ryder kevesebb megszorítás és több munkahelyteremtő befektetés mellett érvelt egy olyan időszakban, amikor a fiatalok foglalkoztatási válsága a „társadalmi szövet felbomlásával" fenyeget."Minél nagyobb a befektetés, annál alacsonyabb a munkanélküliségi ráta" - jelentette ki az ILO főigazgatója a kormány, a munkaadók és munkavállalók képviselői előtt egy, a fiatalok foglalkoztatásról tartott szemináriumon, Budapesten.

Hangsúlyozta, hogy a megszorító intézkedéseket alkalmazó országoknak biztosítania kell azt, hogy a fiatalokat célzó munkaerőpiaci intézkedések ne legyenek kitéve a költségvetési megszorításoknak, és hogy az ilyen típusú programokba történő befektetések mértéke növekedjék.

"Az ilyen anticiklikus intézkedésekbe történő befektetések sokkal kevésbé költségesek, mint amikor munkanélküli ellátások révén kell orvosolni a következményeket, vagy kezelni kell a kialakuló antiszociális viselkedést illetve a munkaerőpiacról való tartósabb elszakadást."

Guy Ryder felhívta a figyelmet arra, hogy Európában a válság minden más csoporthoz képest nagyobb áldozattal járt a fiatalok esetében.

  • A 15 és 24 év közötti korú emberek 22 százaléka munkanélküli, ez az arány a felnőttek körében mért munkanélküliségi ráta több mint kétszerese.
  • Néhány országban minden harmadik, sőt néha minden második fiatal munkanélküli.
  • A fiatalok képviselik a tartós munkanélküliek 30 százalékát Európában. Néhány országban, így Magyarországon, Bulgáriában, Írországban, Olaszországban és Szlovákiában, a tartós munkanélküliség a munkanélküli fiatalok 40-50 százalékát sújtja.
  • Becslések szerint, körülbelül 14 millió fiatal, a 15 és 29 év közötti európai fiatalok több mint 15%-a nem vesz részt sem foglalkoztatásban, sem oktatásban vagy képzésben. A foglalkoztatás, az oktatás vagy a képzés hiányának előfordulási aránya majdnem megkétszereződött körükben közel két év alatt.

„Nem engedhetjük meg, hogy mindez a szemünk előtt játszódjon le." - mondta Guy Ryder. „Eljött a cselekvés ideje, az azonnali és célzott cselekvések ideje."

A szakmai képzési és egyéb munkahelyi képzési programok, a fiatalokat foglalkoztató munkaadóknak nyújtott kormányzati ösztönzők, a vállalkozások, a szociális vállalkozások és szövetkezetek, valamint a közmunka programok a megoldás részét képezhetik.

Ugyanakkor, elszigetelt beavatkozások nem elegendőek a kérdés kezelése érdekében. A célzott intézkedések, mint például az ifjúsági garancia rendszerek sokkal hatékonyabbnak bizonyulnak.

Guy Ryder kiemelte, hogy az ilyen intézkedés-csomagok finanszírozhatóak, a - tartós munkanélküliség növekedéséhez és a foglalkoztatás, az oktatás és a képzés hiányából adódóan a társadalmi kirekesztődéshez vezető - inaktivitás költségei ennél jóval magasabbak.

Az ILO főigazgatója emellett üdvözölte az Európai Bizottság tavaly decemberben, Brüsszelben előterjesztett, a fiatalok munkanélküliségének kezelése érdekében hozott intézkedéscsomagját is.

Az ILO támogatásáról és teljes mértékű együttműködési készségéről biztosította az Európai Bizottságot a fiatalok foglalkoztatását előmozdító különböző intézkedések és rendszerek európai szinten történő végrehajtása és azok hatékonyságának értékelése során.

A Főigazgató végül kiemelte, hogy az ILO támogatja az európai munkáltatói és munkavállalói szervezetek kétoldalú tárgyalását egy fiatalok foglalkoztatását javító keret akcióterv kidolgozásáról.

A szemináriumon előadást tartott még Andor László, az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztosa, valamint Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár is.

A rendezvényen részt vett Gaskó István, a LIGA Szakszervezetek elnöke, a panelbeszélgetésekben pedig a fiatal magyar munkavállalók érdekeit a Fiatalok Ligája elnöke, dr. Szilágyi Veronika képviselte.

Andor László, foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős európai biztos előadásában elmondta, hogy az utóbbi négy-öt évben Európa-szerte végbement munkaerő-piaci változások minden korosztály életére hatást gyakoroltak, a fiatalokat azonban különösen keményen sújtották. Ezért a fiatalok foglalkoztatásának az ügyét az EU az egyik legfőbb prioritásává tette. Helyzetük javítása érdekében az EU hatékony és gyors lépéseket javasolt, így többek között az európai strukturális alapok forrásainak átcsoportosítását. Összesen 12 tagállam legalább 10,4 milliárd eurót csoportosított át, amelynek legalább 625 ezer fiatal fogja a hasznát látni.

A szemináriumon Dr. Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára és dr. Mihalovics Péter az Új Nemzedék jövőjéért program koordinációjáért felelős miniszteri biztosa bemutatták a magyar Kormány fiatalokat érintő intézkedéseit és törekvéseit, különös tekintettel a fiatalok foglalkoztatásának elősegítésére.

A Magyar Kormány 2012-ben a fiatalok munkaerő-piaci integrációját célzó intézkedéscsomagot fogadott el, amely a hagyományos szakpolitikai beavatkozásokat ötvözi az innovatív, eddig még ki nem próbált megoldásokkal. Közös célja ezeknek az intézkedéseknek, hogy segítsék a fiatalok képzettségi szintjének emelését, tudatos pályaválasztását, megkönnyítsék az oktatásból a munkaerő-piacra való belépést, ösztönözzék a fiatalok vállalkozóvá válását, valamint a fiatalok foglalkoztatását vállaló munkáltatóknak kedvezményeket biztosítanak.


A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 2012 júniusában akciófelhívást tett közzé a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatban, és felszólította a kormányokat és szociális partnereket, hogy:

  • Mozdítsák elő a foglalkoztatást támogató növekedést és a méltányos munkahelyteremtést a makroökonómiai politikai intézkedések, a foglalkoztathatóság, a munkaerőpiaci politikai intézkedések, a fiatal vállalkozások támogatása és a fiatalok jogainak biztosítása révén.
  • Olyan makroökonómiai politikai intézkedéseket és pénzügyi ösztönzőket támogassanak, amelyek elősegítik a foglalkoztatást és az aggregált keresletet, javítsák a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést és növeljék a produktív befektetéseket.
  • Fiskálisan fenntartható és célzott intézkedéseket hagyjanak jóvá, így anticiklikus politikai intézkedéseket és keresleti oldali intervenciókat, közmunka programokat, foglalkoztatás-biztosítási rendszereket, munkaerő-intenzív infrastrukturális programokat, bér- és képzési támogatásokat.

ILO Ryder fiatalok