Kiállt az elnökség Hofekker mellett

Nyílt levélben fordult a médiához a Független Demokratikus Szakszervezet elnöksége, miután a város "hírközlő felületén" szerintük már őket okolják a megrekedt tárgyalásokért.

Kiállt az elnökség Hofekker mellett

A levél előzménye egy az önkormányzat finanszírozásában működő honlapon megjelent írás. Ebben azt vetik a Tüke Busz szakszervezete elnökségének szemére, hogy folyamatosan egyeztettek Hofekker Ferenccel, a kollektív szerződés tárgyalásáról eltávolított vezetőjükkel.

Az írás azt is előre vetíti, hogy ha nem születik megállapodás, akkor a dolgozók április 1-je után csak a munka törvénykönyvében meghatározott juttatást kapják, a többitől elestek.

Ugyanez a portál korábban már az elnökséget is szembe állította Hofekker Ferenccel, ám ennek tagjai most nyílt levélben cáfolják ezt, és még sok mást. Egyebek mellett ízt írták: a munkáltató e-mailben értesítette őket arról, hogy nem kíván tovább személyes egyeztetést folytatni a szakszervezettel.

A nyílt levelet változtatás nélkül közöljük.

Nyílt levél a Független Demokratikus Szakszervezet elnöksége részéről

Szakszervezetünk elnöke a tárgyalások előmozdítása érdekében felajánlotta távolmaradását a tárgyalásokon való részvételtől és tartotta is magát ígéretéhez. A tárgyalások nélküle kerültek lefolytatásra. A munkáltató szóbeli megegyezés megsértésére hivatkozva felfüggesztette a tárgyalásokat, pedig a megbeszéléseken elhangzottakkal ellentétben nem minden úgy került be a szerződéstervezetbe, ahogy a tárgyaláson elhangzott. A szerződés-tervezetben egymással ellentétes szövegek kerültek leírásra és komplett fejezetek hiányoztak. Az elnökség tagjai folyamatosan egyeztettek a szakszervezet elnökével, és jelezték kifogásaikat és módosítási javaslataikat a Társaság vezetése felé. A vezérigazgató szóban, telefonon és e-mailban egyeztetett több képviselővel. Arra a megállapodásra jutottak, hogy nem 2013.március 26-án, kedden 15 órakor, hanem 2013. március 28-án, 10 órakor folytatják a tárgyalást. Ezt bizonyítja az is, hogy 2013. március 26-án több elnökségi tag is be volt osztva munkavégzésre, ezért meg sem tudtak volna jelenni. Számukra a munkaidő-kedvezmény nem volt biztosítva. (Megjegyezni kívánjuk, hogy a munkaidő-kedvezményt többször nem biztosította a tárgyalások idejére a munkáltató.)

Ennek ellenére megdöbbenéssel olvastuk a pecsma.hu internetes hírközlő felületen, hogy most már minket is hibáztat a megállapodás aláírásának elmaradásáért. A fent említett felületen azt a tájékoztatást adta, hogy kész a további tárgyalások folytatására annak érdekében, hogy a szerződés időben aláírásra kerüljön. Ugyanakkor az elnökség tagjai e-mailben többek között a következőket kapták:
"Tájékoztatom Önöket, hogy szóbeli kötelezettségvállalásuk be nem tartása miatt, a Kollektív Szerződéssel kapcsolatban Társaságunk a jövőben nem kíván személyes egyeztetést folytatni a Szakszervezettel. "

Összefoglalva:
A megállapodást nem mi szegtük meg, hanem a munkáltató. Ezt az összecsapott, hibás szerződéstervezetet ebben a formájában nem tudjuk elfogadni! Nem először fordul elő, hogy a dolgozókkal más információt oszt meg, mint a médiában. Ezek a valótlan információk megtévesztik a lakosságot, lejáratják a munkavállalókat és a szakszervezetet.

Amennyiben a szakszervezet elnökével leegyeztetett és a munkáltató számára elküldött módosításokat nem fogadja el a munkáltató, akkor a szakszervezet elnöksége a szakszervezet elnöke nélkül nem hajlandó további tárgyalásokat folytatni.

Felkérjük a vezérigazgató urat, hogy tegye félre személyes ellentétét a szakszervezet elnöke irányában. Azonnali hatállyal kezdeményezzük a tárgyalások folytatását a fent említett formában.

2013. március 28.

A Független Demokratikus Szakszervezet Elnöksége

Hofekker Pécs Tüke