Mi újság az OKÉT-en?

Március 29-én volt a legutóbbi OKÉT (Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács) ülés. Az elmúlt hónap eseményeivel és a várható továbblépésekkel kapcsolatban kérdeztük meg Pongó Gézát, a LIGA Közszolgálatért felelős társelnökét.

Mi újság az OKÉT-en?

 - Kérem, röviden foglalja össze azokat a történéseket, törekvéseket, melyek eddig megvalósultak.

 - Több közszolgálati szakszervezet és szektor munkáját fogjuk össze az OKÉT tárgyalások során. Ide tartoznak a pedagógusok, az egészségügyi dolgozók, a honvédség és a rendvédelmi szervek munkavállalói érdekeinek képviselete és még sokan mások. Az elmúlt időszakban több irányban folytattuk a tárgyalásokat, melyek közül kiemelkedik az illetményemelés kérdése. Az elmúlt 5 évben a közszolgálatban - az egészségügy kivételével - nem történt béremelés. Ezt a megszorítást eltúlzottnak és elfogadhatatlannak tarjuk. A LIGA feltétlenül szükségesnek tartja, hogy a kormány 2013-ban legalább az inflációkövető emeléshez szükséges költségvetési forrásokat biztosítsa, 2014-ben pedig az életpálya modellek, az azokhoz kapcsolódó béremeléssel, minden területen kerüljenek teljes körű bevezetésre. Az OKÉT plenáris ülésén a munkavállalói oldal a 2013-as évre 20 százalékos bértarifa-emelési követelést terjesztett elő. Ezt az ország gazdasági helyzetére és az EU által hazánkkal szemben folytatott túlzottdeficit-eljárásra hivatkozással elutasították.

 - Pontosítaná mit is jelent a 20% bértarifa emelés?

 - A közszférában 2008 óta nem emelték az illetményalapokat, illetve az illetménytáblák által garantált bértételeket. Ennek következtében a jogszabályokban meghatározott illetmény-előmeneteli rendszer működésképtelenné vált, a munkavállalók kb. 30 százaléka az országos minimálbér, illetve bérminimum alapján kapja a fizetését, nem pedig a felépített tarifarendszer szerint. Az elmúlt öt évben a közszféra munkavállalóinak kézhez kapott jövedelme 25 százalékot veszített értékéből. Az OKÉT munkavállalói oldala a bértáblák figyelembevételével kérte a 20 %-os emelést. Ez nem személyenként 20 %-os emelést, hanem ennél kevesebbet jelentene a kormányzat számára, mivel vannak olyan alkalmazottak, akiknek az illetménye a kötelező előresorolások, vagy a különböző kompenzációk miatt kisebb mértékben már emelkedett. Javaslatunkat több plenáris ülésen is beterjesztettük, de a kormányzat elzárkózott annak érdemi megtárgyalásától.

 - Milyen témaköröket érintenek a béremelésen kívül ezeken a tárgyalásokon, egyeztetéseken?

 - Nem csak a béremelésről folynak a tárgyalások. A nyugdíjkorhatár emelése, valamint a korengedményes és korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségének szűkítése meghosszabbította a munkában eltöltendő időt. Ezeket a változásokat át kellett volna vezetni a közszolgálati jogviszonyokra vonatkozó besorolási táblákon. Ennek elmaradása azt eredményezte, hogy az idősebb és hosszabb közszolgálatban töltött idővel rendelkezőket már nem tudják a munkáltatók előresorolni, mivel elérték a besorolásuk szerinti legmagasabb fizetési fokozatot. Mindezek következtében az érintett munkavállalók hosszú éveken át még az egyébként csekély mértékű illetményemelkedést garantáló előresorolásban sem részesülhetnek. Ennek a helyben járásnak a megszűntetését célozta az illetmény-besorolási táblázatok egyes fizetési osztályainak legalább két-két új fizetési fokozattal való kiegészítésére irányuló javaslatunk.

A 20 %-os bértarifa emelésre és a fizetési fokozatok számának növelésére vonatkozó javaslat fenntartása mellett kezdeményeztük azt is, hogy a költségvetési szerveknél, intézményekben dolgozó munkavállalók 2013-ban, január 1-jére visszamenőlegesen részesüljenek egységesen havi 10.000 forint értékű Erzsébet utalvány juttatásban. Ez a külön juttatás nem érintené a már meglévő cafetéria (vagy béren kívüli) juttatásokat. Ez ugyan nem számítana bele a fizetési alapba, de a kisebb illetményű dolgozóknak jelentős jövedelem kiegészítést jelentene. Ezen javaslatunkat a kormányzat számára az teheti vonzóvá, hogy nem növelné a béralapot, így nem érintené hátrányosan az ország nemzetközi kötelezettségvállalásait sem. A juttatás a béralapot nem emelné a kormányzat számára, valamint a nemzetközi szerződésekben foglaltak és a pénzügyi teljesítési vállalásokban ez nem béresítve lenne, nem úgy mutatkozna kifelé, mintha a közszolgálatnál fizetésemelést hajtanának végre.

 - Hallottunk arról is, hogy a szabadságszámításban is bekövetkeztek változások. Pár mondatban összefoglalná, hogy ez alatt mi kell érteni, és történt-e valami előrelépés ebben a kérdéskörben?

 - Az év elején jogértelmezési vita alakult ki a Munka törvénykönyve szabadság idejére járó díjazás számítására vonatkozó szabályainak értelmezése körül. A szakszervezetek természetesen elfogadhatatlannak tartották, hogy a kevesebb munkanapot magába foglaló hónapokban kivett szabadság miatt keresetveszteség érje a munkavállalókat. Ráadásul a közszférában a szabadság kiadását hagyományosan a munkáltatók működési rendjéhez igazítják. A kormány pozitívan fogadta az észrevételeinket, ezért úgy tűnik, ezt a szabályt megszüntetik és visszaállítják a korábbi rendszert, mely garantálja, hogy az illetményt nem befolyásolhatja a szabadsággal érintett hónap munkanapjainak száma és a távollét időtartama. Bármikor megy szabadságra a munkavállaló, ugyanazt a fizetést kell kapnia, mintha dolgozna.

 - Egyes területeket külön-külön tekintve milyen változások történtek? Van-e olyan terület, ahol előnyös változások történtek, van-e olyan, ahol inkább negatív a tapasztalat?

 - Nagyon örülünk, hogy szeptembertől tervezik a pedagógusi életpálya modell bevezetését, bár itt is kemény egyeztetések voltak az EMMI-vel. Hasonlóan kedvező híreket kaptunk az egészségügyben is, ahol sikerült elérni, hogy az egészségügyi társadalomban jelentős, mint egy 30 milliárd forintban meghatározott emelést kapjanak a dolgozók. Itt is finomítani kell még a feltételeken, ugyanis a jelenlegi tervezet szerint, csak az úgynevezett „betegágy mellett” dolgozók kapnának emelést és a háttérszemélyzet kimaradna ebből a juttatásból, amivel nem értünk egyet. Összességében azonban a 30 milliárdos keret egy nagyon szép emelkedés az elmúlt évekhez képest.

A fegyveres és rendvédelmi szerveknél ugyanakkor évek óta semmiféle emelés nem történt, sőt számos béren kívüli juttatást megszűntettek, ami elfogadhatatlan. Ezeknek a szektoroknak meg van kötve a kezük, kizárólag demonstrációt tarthatnak, sztrájkjoguk nincsen, de mindenképp teszünk az őket ért igazságtalansággal szemben.

Összességében a fő törekvésünk, hogy a közszolgálatban lépjenek életbe a korábban kilátásba helyezett új életpálya-modellek, ezzel párhuzamosan valósuljon meg egy egységes bérfejlesztés, és a közszolgálatban dolgozók minden évben legalább inflációkövető illetményemelésben részesüljenek.

 - A nyugdíjasokat is érintette a változások egy része. A legújabb határozat szerint, ha valaki nyugdíj mellett dolgozik, akkor az egyik bevételéről le kell mondania.

 - Az OKÉT munkavállalói oldala tiltakozását fejezte ki a nyugdíj és az illetmény együttfolyósítási tilalma ellen. Álláspontunk szerint az intézkedés minden ágazatban számos problémát és sérelmet okoz, működési, szolgáltatási zavarokhoz vezethet, és a végrehajtás indokolatlanul differenciál az egyes területek között. Ezért újból kértük a kormányzattól az intézkedés felfüggesztését, és az érdekegyeztetés keretében egy komplex, szakmai áttekintést. A kormányzati oldal ezzel összefüggésben kifejezésre jutatta, hogy nem cél a humán szolgáltatások, ágazatok ellehetetlenítése, ennek elkerülésére az „érzékeny” ágazatokban megfelelő intézkedések fognak születni. Nem zárkóztak el a konzultációtól, de azt leszögezték, hogy a kormány határozott szándéka az intézkedés végrehajtása.

 - Mi a következő lépés?

 - Javaslatainkat, követeléseinket ismét beterjesztjük az érdekegyeztető tanács elé és várjuk a következő ülés összehívását. A korrektséghez hozzátartozik, hogy míg más ágazatokban több problémába és ellenállásba ütköznek a szakszervezetek, addig az OKÉT majd minden hónapban összehívásra kerül a kormányzat részéről. Várhatóan májusban sor kerül egy újabb megbeszélésre. Bízunk benne, hogy legközelebb több jóról, további eredményekről tudunk beszámolni.

Sz.K.

Kép forrása: http://veol.hu/

OKÉT