Az OKÉT júniusi ülése

Napirend előtt elhangzott, hogy a 2013 évi bérkompenzáció hibás munkáltató általi kitöltési miatt több intézményben nem került számfejtésre, mert a kincstár azt elutasította (4 hónap késedelem). A kormány részéről elhangzott az a vállalás hogy a konkrét estek alapján tudnak csak intézkedni a kincstárnál ezért kérik, küldjék meg a konkrét eseteket, hogy segíthessenek.

A munkavállalói oldal képviselői kérték, hogy a kormány hívja össze a szociális ágazati érdekegyeztető tanácsot és ezzel egy időben fel is állítanak egy demonstrációs bizottságot.

A kormány és az EMMI részéről jelenlévő képviselő ígértet tett, hogy szeptember végére összehívásra kerül a fent említett ágazati fórum és jövő hétre lesz időpont is az egyeztetésre.

A munkavállalói oldal jelezte, hogy az októbertől megugró banki díjak kompenzációját egységesen jogszabályban rögzítse, és azt 50%-al emelje meg a kormány. Erre a kormány részéről érdemi ígéret és válasz nem hangzott el. Elhangzott továbbá hogy a közszolgálatban dolgozók bér- és kompenzációs helyzete az életpályamodellel összefüggésben egységesen legyen kezelve, kizárva a munkáltatói visszaéléseket.

Az NGM válaszában jelezte, hogy nincs tudomása arról, hogy a megszűnt volna a számlavezetési költségek kompenzációja.

A LIGA Szakszervezetek aggodalmának adott hangot, hogy a rendészeti életpálya modell az érintettek bevonása nélkül kerül kialakításra, és kérte a kormányoldalt a hír megerősítésre. A kormány a BM képviselet hiányában annyit közölt, hogy a BM foglalkozott az rendészeti életpályamodell/béremelés kérdésével. A LIGA Szakszervezetek kérte, hogy amennyiben létezik dokumentum, amely részletezi a rendészeti életpálya modellt, akkor azt a BM küldje meg az érintetteknek véleményezésre. A LIGA képviselője jelezte továbbá, hogy a belügy területén egyáltalán nem működik az érdekegyeztetés.

A munkavállalói oldal egységesen kérte, hogy az OKÉT forrás 2013-ra is felhasználható lehessen, és kérdezte, hogy mikor várható annak folyósítása. A kormány képviselője jelezte, hogy a kérdést és a kérést továbbítják a miniszterelnökség felé, mert ők azon költségvetési fejezet gazdái ahol a forrást allokálták. Az NGM biztosította az oldal résztvevőit, hogy a forrás rendelkezésre áll, és intézkedik, hogy 2013-ra is felhasználható legyen a keret.

OKÉT