Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)

A LIGA Szakszervezetek jelöltje is bekerült az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságba a 2015-2020 ciklusra. Az EGSZB az Európai Unió konzultatív szerve 1957 óta. Dr. Kállay Piroska mandátuma 5 évre szól.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)

Az EGSZB az Európai Unió konzultatív szerve. 1957-es alapítása óta szakértői tanácsokkal látja el a főbb uniós intézményeket (Európai Bizottság, az EU Tanácsa, Európai Parlament). „Véleményt” bocsát ki a javasolt európai jogszabályokról, illetve „saját kezdeményezésű véleményt” is készít azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyekkel meggyőződése szerint foglalkozni kell. Az európai érdekcsoportok (pl. szakszervezetek, munkaadók, civil szervezetek) hivatalos keretek között is véleményt nyilváníthatnak az uniós jogalkotási javaslatokról. Az EGSZB évente átlagosan közel 200 tanácsadó véleményt és dokumentumot ad ki. Minden véleményt továbbítanak az EU döntéshozatali szerveinek, majd közzé is tesznek az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Az EGSZB- be az egyes országok népességüknek megfelelően jelölhetnek tagokat:

  • Németország, Franciaország, Olaszország, Egyesült Királyság: 24 tag
  • Spanyolország, Lengyelország: 21 tag
  • Románia: 15 tag
  • Belgium, Görögország, Hollandia, Portugália, Ausztria, Svédország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Bulgária: 12 tag
  • Dánia, Írország, Finnország, Litvánia, Szlovákia, Horvátország: 9 tag
  • Lettország, Szlovénia: 7 tag
  • Észtország: 6 tag
  • Luxemburg, Ciprus, Málta: 5 tag

A tagállamok teszik meg a tagokra a jelöléseiket, az Európai Tanács hagyja jóvá. Jelen tagok jelölését a Kormány 1655/2015. (IX.14) Korm. határozata tette meg. A LIGA Szakszervezetek jelöltje a 2015-2020 ciklusra dr. Kállay Piroska. Mandátuma 5 évre szól (Összhangban Európai Parlament, Régiók Bizottsága hivatali időszakával).

Az EGSZB a szervezett civil társadalmat képviseli, így az EU döntéshozatali rendszerében hídszerepet tölt be az EU-s intézmények és a szervezett civil társadalom között. Érvényesíti a civil társadalom érdekeit és lehetővé teszi, hogy a tagállami civil szervezetek európai szinten kifejtsék nézeteiket.

A 2015. október 6-8. között megtartott plenáris ülés keretében megalakult az új bizottság a 2015-2020 időszakra. A bizottság elnöki posztjára Georges Dassis, a munkavállalói csoport korábbi elnöke került.