FÉT alakuló ülés

2020. február 11-én megtartotta alakuló ülését a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács, amely tripartit rendszerben működő fővárosi szintű konzultációs fórum.

FÉT alakuló ülés

A munkavállalói oldalon helyet foglal az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma.

A munkaadók oldalát az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, Ipartestületek Országos Szövetsége, Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége alkotják.


Szentirmai Judit, az ülés levezető elnöke a napirend elfogadását megelőzően tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a munkacsoportok tekintetében a felek között nem született konszenzus, így ez a kérdés lekerül az alakuló ülés napirendjéről.
Elsőként Karácsony Gergely főpolgármester köszöntötte a FŐÉT résztvevőit és kifejezte abbéli reményét, hogy a fórum a jövőben nagyban hozzá tud járulni a Főváros fejlődéséhez.


A munkavállalói oldal soros elnöke, Kordás László üdvözlő beszédében hangsúlyozta, hogy a megalakuló fórum akkor fogja betölteni a küldetését, ha a résztvevőknek sikerül tartalommal megtölteni a működését.

Dr. Rolek Ferenc, a munkaadói oldal soros elnöke köszöntőjében kiemelte a kezdetektől való együttgondolkodás fontosságát, és a gazdaság képviselőinek Budapest fejlődésében betöltött kiemelt szerepét. Ezt követően a FŐÉT Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes előterjesztésében elfogadta ügyrendjét, amely a jövőbeni működés kereteit fogja meghatározni.

Szentirmai Judit levezető elnök az ülés végén bejelentette, hogy a következő plenáris ülésre előreláthatólag 2020. február 20-án kerül sor, amelynek napirendjén várhatóan szerepelni fog a Főváros 2020. évi költségvetéséről való konzultáció.

be-

(A fórum a  tavalyi év decemberében elfogadott 47/2019. (XII. 19.) számú Főv. Kgy. rendelet alapján alakult meg.)