Fővárosi Érdekegyeztető Tanács szakmai állásfoglalása

A FŐÉT 2021. január 13-i ülésének napirendi pontjai között az iparűzési adó fővárosi költségvetésére gyakorolt hatása és más napirendi pontok szerepeltek.

Fővárosi Érdekegyeztető Tanács szakmai állásfoglalása

A Fővárosi Érdekegyeztető Tanács a 2020. október 7-ei és október 26-ai ülésén konzultációt folytatott
a 2021. évi költségvetés alapelveiről, illetve a 2020. december 14-i ülésén megtárgyalta a Fővárosi
Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletét. A költségvetésben foglaltak szerint a 2021. évi
működési feltételek a takarékossági intézkedések mellett kizárólag a tartalékok felhasználásával
biztosíthatók.

A január 13-i ülésen a Fővárosi Önkormányzat vezetői tájékoztatást adtak a Kormány által 2020. december
22-én elfogadott iparűzési adókedvezmény miatti forráskiesés várható nagyságáról és annak
lehetséges következményeiről. A FŐÉT munkavállalói és munkáltatói oldala egyetértett abban, hogy az
elfogadott költségvetéshez képest ez jelentős további forrásvesztést okoz a Fővárosi
Önkormányzatnak, ami a válság miatti feszített költségvetési helyzetben olyan lépésekre késztethetné
a Fővárost, amely jelentős kihatással lehet a vállalkozások és a lakosság által igénybe vett
infrastruktúrára és közszolgáltatásokra, valamint a Fővárosi Önkormányzat intézményeinél, cégeinél
dolgozók jövedelmi helyzetére. Ezért a szociális partnerek fontosnak tartják, hogy a Kormány ígérete
szerint a nagyobb települések, köztük a Főváros pénzügyi helyzetének vizsgálata és szükség szerinti
mértékben a kieső jövedelmek kompenzációja mielőbb történjen meg.

A FŐÉT egyetértett abban, hogy a Fővárosi Önkormányzat a tárgyalások eredményéről és annak a
költségvetésre gyakorolt hatásáról nyújtson tájékoztatást a szociális partnerek számára.

m-

(A fényképünk a FŐÉT alakuló ülésén készült.)