Veszélyhelyzetben a munkavállalók kapják meg az állásidőre járó alapbérüket

2020. március 11-én Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma Monitoring Bizottságát alkotó szakszervezetek kezdeményezték, hogy a fórum tűzze napirendre az öt pontos, közös javaslatukat. 

Bodó Sándor úr részére
Foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Budapest


Tisztelt Államtitkár Úr!

A koronavírus terjedése a nemzetgazdaságra és azon belül a foglalkoztatásra, a munkavállalók helyzetére is rendkívüli, ma még beláthatatlan következményekkel járó hatást gyakorol. Ebben a helyzetben a kormány a sajtóhírek szerint veszélyhelyzet elrendelését fontolgatja az Operatív Törzs javaslata alapján. A kialakuló foglalkoztatási nehézségek csökkentése, mind a munkaadók, mind a munkavállalók oldaláról fokozott együttműködést igényel annak érdekében, hogy a kritikus helyzet elmúltával a normális működés mihamarabb helyre tudjon állni. Ennek érdekében Kordás László és Palkovics Imre elnök urakkal egyetértésben kezdeményezzük, hogy Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma Monitoring Bizottsága következő ülésén tekintse át az alábbi kérdéseket.

1. Javasoljuk, hogy a szükséges jogszabályok módosításával a civil szervezetek beszámolási kötelezettségének végső határideje módosuljon 2020. október 31. napjáig.

2. Javasoljuk továbbá, hogy az előző évi szabadságok kiadásának határideje a szükséges jogszabályi változások révén módosuljon 2020. szeptember 30. napjáig.

3. Ugyancsak jelentős probléma, hogy a SZÉP-kártya juttatásban részesülő munkavállalók előreláthatólag nem tudják felhasználni a rendkívüli körülmények között a keretösszegeket, ezért javasoljuk az összeg felhasználhatóságának meghosszabbítását.

4. A Munka törvénykönyve 146. § az elháríthatatlan külső ok esetére nem biztosítja az állásidő fizetésének kötelezettségét, ezért kezdeményezzük a Munka törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseinek módosítását akként, hogy a veszélyhelyzet esetére a bekövetkezett elháríthatatlan külső ok esetén is részesüljenek a munkavállalók az állásidő esetére járó alapbérben.

5. A fentieken túl kezdeményezzük, hogy a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma fogalmazzon meg és tegyen közzé ajánlásokat a munkaadók felé az egészségügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó, a munkavállalók foglalkoztatási körülményeit illető magatartásról illetve követendő eljárásokról.

Kérem tisztelt Államtitkár Urat, hogy a VKF Monitoring Bizottsága a következő ülésen adjon helyet a fenti javaslatok megtárgyalásához, amelyek a VKF Munkavállalói Oldala egységes javaslatainak tekinthetőek.

Budapest, 2020. március 11.


Üdvözlettel:

Doszpolyné dr. Mészáros Melinda sk.