Együttműködés a STRATOSZ-szal

Együttműködési megállapodást írt alá a mai napon a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége és a LIGA Szakszervezetek.

Együttműködés a STRATOSZ-szal

A LIGA Szakszervezetek és a STRATOSZ elismerve a szakszervezeteknek és a munkáltatói érdekképviseleteknek a gazdasági és társadalmi érdekek védelme terén betöltött kitüntetett szerepét, elismerve azt, hogy a szakszervezetek és a munkáltatói érdekképviseletek létezése és működése a tagok magánérdekein túlmutató közérdeket is szolgál; figyelembe véve azokat a nehézségeket, amelyekkel a munkavállalóknak szembesülniük kell egyesülési joguk és szervezkedési szabadságuk gyakorlása során, valamint szem előtt tartva a munkabéke megőrzésének fontosságát az alábbi együttműködési megállapodást kötik:

1. A felek egyetértenek abban, hogy fontos értéknek tekintik a rendezett munkaügyi kapcsolatokat. Ennek garanciális elemeként tekintenek a munkáltatói érdekképviseleti szervezetekre, a szakszervezetekre és a kollektív szerződésekre.

2. A demokratikus jogok kiteljesedése érdekében kiemelt szerepet tulajdonítanak az egyesülési szabadság érvényesülésének.

3. A rendezett munkaügyi kapcsolatok, valamint a munkavállalók szervezkedési szabadságának elősegítése érdekében a STRATOSZ lehetőségeihez mérten elősegíti, hogy a szövetséghez tartozó munkáltatók vezetői (vezető testületei) és a LIGA Szakszervezetek közti egyeztetésnek megfelelően a szakszervezeti szervezők az üzem területére beléphessenek, és ott tájékoztató és tagszervező tevékenységet folytathassanak.

4. A LIGA Szakszervezetek elősegíti, hogy a STRATOSZ-hoz tartozó munkáltatóknál a munkabéke tartósan fennmaradjon. Ennek érdekében, ilyen igény esetén lehetőségeihez mérten szakértői segítséget nyújt a munkáltatók és munkáltatóknál működő szakszervezetek közötti párbeszéd sikere érdekében.

5. A fentiek megvalósítása érdekében a felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik konkretizálják a jelen megállapodásban foglaltakat.