Átlátszó érdekegyeztetés

Közérdekű adatigénylés érkezett a LIGA Szakszervezetekhez, a VKF-ben és az OKÉT-en végzett munkájával kapcsolatban. Az állam az említett fórumokban részt vevő szervezeteknek támogatást nyújt, az érdemi szakmai munka minőségének biztosítása érdekében.

Átlátszó érdekegyeztetés

A háromoldalú társadalmi párbeszéd a demokráciák egyik legnagyobb vívmánya, amelynek lényege, hogy a munkavállalók és a munkaadók a mindenkori kormánnyal közösen egyeztetnek a munka világát érintő kérdésekről. Ennek legmagasabb fóruma az ENSZ szakosított szervezete, az ILO, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. De létezik európai szintű háromoldalú fórum is. Magyarországon hosszú évekig az Országos Érdekegyeztető Tanács töltötte be ennek szerepét, amelyet a 2010-ben megválasztott kormány megszüntetett. A megszűnéssel egyidejűleg megszűnt az OÉT-ben részt vevő 9+6 munkaadói és munkavállalói szervezet állami támogatása is. A kormány később - egyeztetés nélkül - megváltoztatta a sztrájk törvényt, majd egyeztetés nélkül tervezte teljesen átszabni a Munka törvénykönyvét is.

Több szakszervezet is tiltakozott a kormány azon politikája ellen, hogy minden európai normát felrúgva mellőzi az egyeztetést a szakszervezetekkel, de legtovább a LIGA Szakszervezetek merészkedett, amikor kétszer is országszerte közel 100 ponton félpályás útlezárásokat tartott, és sztrájkokat hirdetett. A harmadik akció bejelentése után a kormány készen állt a tárgyalások megkezdésére, majd azok formalizálásra is. Így az OÉT megszünését követően megalakult a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma. (A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsot azért nem tekinthetjük az OÉT utódjának, mert habár bővült a résztvevők köre, a kormány ugyanakkor nem részese a Tanácsnak.)

A VKF feladata az olyan előterjesztések szakmai véleményézese, amely érinti a munkavállalókat és a munkaadókat a versenyszférában. Azonban míg a kormány előterjesztéseit minisztériumok seregnyi szakértője írja, addig a munkaadói és munkavállalói szervezeteknek alig maroknyi embere van arra, hogy sokszor pár nap alatt véleményezze a különböző minisztériumok és államtitkárságok által megküldött sokszáz oldalnyi szakanyagot.

Ennek az egyenlőtlen munkaterhelésnek a kiegyenlítésére - évtizedes magyarországi és nemzetközi példák alapján - a kormány támogatást nyújt a szociális partnereknek. A támogatás céljai között szakértők megbízási díjai, kutatások elkészítése, vagy például kommunikációs, nyomdai- és postaköltségek szerepelnek.

A versenyszféra tulajdonképpeni "párja" az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács, amelynek nagyon hasonló a feladata, ezért a kormány úgy döntött, hogy az ebben a fórumban helyet foglaló szervezeteknek is támogatást nyújt.

A két fórumban végzett szakmai munka támogatásáért a LIGA Szakszervezetek 100-100 millió forint állami támogatásban részesült 2012-ben. Miután a pénz adóforintokból lett kiutalva az államkincstából, természetesen nagyon szigorú elszámolási szabályok vonatkoznak rá. A LIGA Szakszervezetek 2013. január 15-i határidőre küldte meg a kormánynak a VKF támogatás, és április 30-i határidőre az OKÉT támogatás elszámolását. Míg az előbbi körülbelül 2000 oldal, az utóbbi körülbelül 650 oldal. Az elszámolás elkészítése három kolléga körülbelül két heti munkaidejét kötötte le. Az elszámolásban számtalan személyes adat megtalálható, megbízási díjakhoz és járulékokhoz rendelt nevek formájában.

A LIGA Szakszervezeteknek az OKÉT-ben és a VKF-ben végzett szakértői munkájának számos nyilvános, hozzáférhető "végterméke" van. Például az új Munka törvénykönyve ingyenes magyarázó kiadványa, vagy hatástanulmánya.

Mindezek okoknál fogva a LIGA Szakszervezetek nem tudja és nem is kívánja teljes terjedelmében nyilvánosságra hozni beszámolóit. Nyilvánosságra hozza ugyanakkor a főszámokat tartalmazó táblázatot, amely letölthető a cikk alján.

A LIGA felhívja a tisztelt közérdekű adatigénylőket, hogy a teljes beszámoló elérhető a miniszterelnöki hivatalnál.


Letölthető dokumentumok:

OKT2012.pdf
VKF2012.pdf