Elkezdődtek a minimálbér tárgyalások

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) október 5-i ülésén újra sikerült napirendre venni a LIGA Szakszervezetek alapköveteléseit, a Munka törvénykönyve, a Sztrájktörvény módosításának és a korkedvezményes nyugdíj kérdését. A béremelésről a szakszervezeti oldal csomagban állapodna meg.

Az ülés első napirendi pontjaként az előző alkalommal előkészített munkaterv elfogadására került sor. Ennek során a partnerek elfogadták a LIGA javaslatait (Munka törvénykönyve, béren kívüli juttatások kérdése 2017-ben, bérjárulékok 2017-ben) melyek beépültek a munkatervbe. A 2017 évi bértárgyalások megkezdése mellett a legfontosabb eredmény, hogy újból napirendre kerül az MT, a sztrájktörvény és a korkedvezmény kiváltásának kérdésköre.

Második napirendi pontként került sor a 2017 évi bértárgyalások indítására. Ez egy sajnálatos pengeváltással indult, ugyanis a Munkástanácsok a LIGA koordinálásával készült közös szakértői anyagot „kiszivárogtatták” az ülés előtt a sajtónak. Ez kellemetlen helyzetbe hozta a munkavállalói oldalt és könnyű támadási felületet biztosított a munkáltatók számára. Rátérve a tartalmi kérdésekre, végülis egységesen képviselte a munkavállalói oldal azt a fontos alapelvet, hogy a minimálbér nettó értéke érje el a mindenkori létminimumot. Mészáros Melinda emellett külön hangsúlyozta, hogy a szaktudás megbecsülése egyre fontosabb, ezért indokolt a garantált bérminimum gyorsabb emelése.

A munkaadók kevésbé voltak érzékenyek ezekre a felvetésekre, ők inkább a munkaerőhiány problémáját emelték ki. Végső soron mindkét oldal egyetértett abban, hogy a megváltozott munkaerő piaci helyzet miatt a megoldásra csak egy jelentős állami szerepvállalás mellett van esély. Ehhez kapcsolódóan az NGM képviselője elmondta, hogy folynak a próbaszámítások egy esetleges járulékcsökkentés hatásairól. Ez alapján az egyszeri nagymértékű járulékcsökkentés megvalósítására nincs lehetőség. Vizsgálják azonban a differenciált és/vagy a több éves járulékcsökkentés lehetőségeit.

A vita kapcsán, mintegy összefoglalóként a LIGA elnöke kiemelte, hogy csak csomagban lehet megállapodni. Egyszerre kell látni a jövő évi adó és járulékrendszert, béren kívüli juttatások rendszerét, a munkaerőhiány leküzdésére teendő intézkedéseket és ezek figyelembevételével kerülhet sor a bérmegállapodásra. A napirend lezárásaként Cseresnyés Péter államtitkár a két oldal kéréseinek megfelelően megígérte, hogy a Kormány rendelkezésére bocsájtja a tárgyalások folytatásához szükséges statisztikai információkat. Utolsó napirendi pontként a kiskereskedelemben történő vasárnapi munkavégzés ügyére tért rá a VKF, Cseresnyés államtitkár úr jelezte, hogy a Kormány szerint nincs jelenleg intézkedést igénylő helyzet. Egyben rögzítette, hogy addig nincs értelme újból napirendre tűzni a kérdést, amíg jelentősen eltérnek a résztvevők álláspontjai. Megjegyzendő, hogy a LIGA, az MSZSZ és VOSZ tartották magukat a korábbi közös javaslatukhoz.

A következő ülésre október végén kerül sor, ahol a bértárgyalások folytatása mellett a sztrájktörvény és a „korkedvezmény megszűnése” kerül napirendre. Az MT kérdéskörének áttekintésére pedig bizottsági szinten kerül sor. (Az azonban világossá vált, hogy a köztulajdonban álló munkáltatók kérdéskörét a Kormány nem kívánja újratárgyalni.)

Horváth Lajos