Tájékoztatás a korkedvezményes nyugdíjról

Gaskó István megkeresésére dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a következő tájékoztatást adta a korkedvezményre való jogosultsággal kapcsolatban.

Tájékoztatás a korkedvezményes nyugdíjról

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 7. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a meghatározott munkakörökben eltöltött évek alapján megszerzett korkedvezményes nyugdíjra való jogosultságot korhatár előtti ellátásként lehet érvényesíteni, amennyiben a korhatár előtti ellátásra jogosult a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a Tny. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 8/B. § (1) bekezdése szerint korkedvezményre a 2006. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti munkakörök (munkahelyek) jogosítanak azzal, hogy a munkaköri jegyzékben szereplő, menetrendszerű tömegközlekedésben (személyszállításban) járművezetői munkakörben 2008. május 1-jétől végzett munka a jármű típusától függetlenül korkedvezményre jogosít.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 2006. december 31-én hatályos 1. számú melléklete határozza meg a korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzékét. Ezen munkakörök alapján tehát a 2014. december 31-ig korkedvezményre jogosultságot szerzők igényüket korhatár előtti ellátás formájában érvényesíthetik.


Letölthető dokumentumok:

KMBT25020150122160923.pdf